Playlisty Pokec
Reklama

Jesus song Party time - text, preklad

playlist Playlist
The Angel Gabriel was sent from God
to a city of Galilee called Nazareth
Na na na na Nazareth - can anything good come out of
na na na na Nazareth.
To a Virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David,
and the Virgin's name - Mary Mary Mary Mary Mary,
Virgin's name was Mary Mary Mary Mary Mary
Anděl Gabriel byl seslán Bohem
do města Galilejského zvaného Nazareth
Na na na na Nazareth - může přijít něco dobrého z
Na na na na Nazareth.
K panně, zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova,
a jméno panny - Marie Marie Marie Marie Marie,
Jméno té panny bylo Marie Marie Marie Marie Marie
An' he came to her an' said:
"Rejoice full of grace, the Lord is with you"
She was greatly perplex (?)
and in her heart she was pondering - what sort of greeting this might be?
Pondering...
The Angel said: "Do not fear, Mary, for you've found favor with God,
you conceive in your womb and bear a son, and you shall name Him Jesus"
Jistý za ní přišel a řekl:
"Raduj se milostiplná, Pán je s tebou"
Ona byla velmi zmátená (?)
a ve svém srdci přemýšlela - jaké uvítání by to mohlo být?
Přemýšlela ...
Anděl řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha,
otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš "
J J J J J J Jesus - you shall name Him - J J J J J J J J Jesus JJJJJJ Ježíš - budete ho nazávat - J J J J J J J J Ježíš
And Mary said: "How shall this be
since I know not a man ?"
The Angel said: "The holy spirit will come upon you
and the power of the Most High will overshadow you,
therefore the child to be born will be called holy-the Son of God"
I řekla Maria: "Jak se to stane
protože vím, že není člověk? "
Anděl řekl: "Duch svatý sestoupí na tebe
a moc Nejvyššího tě zastíní,
tudíž se narodí dítě, které bude nazváno svaté, Syn Boží "
And Mary said: "Behold I am the handmade of the Lord
Let be into me according to your word"
I řekla Marie: "Hleďme, já jsem dílem Pána
Nechť se stane dle tvého slova "
Ye ye ye ye Yes
Mary said ye ye ye ye yes
Mary said YES!
Ano, ano, ano, ano, ano
Marie řekla: ano, ano, ano, ano, ano
Marie řekla ano!
The man was jumped for joy
When he heard Mary said yes!
The Father's overjoyed when his daughter said yes!
Party, party, party time - Angels singing - party, party, party time.
Party time!
Muž poskočil radostí
Když uslyšel, že Marie řekla ano!
Otec byl přešťastný, když jeho dcera řekla ano!
Party, party, party čas - Andělé zpívají - party, party, party čas.
Party čas!
Sing for joy of Daughter of Zion,
.......................
Sing for joy of Daughter of Zion
...................
Sing for joy of Daughter of Zion
.................
Sing for joy of Daughter of Zion
..........
Zpívají pro radost dcery Sionské,
.......................
Zpívají pro radost dcery Sionské
...................
Zpívají pro radost dcery Sionské
.................
Zpívají pro radost dcery Sionské
..........
Now Mary was free to say no to the Angel of God,
but she conceived in her heart and than in her womb.
Nyní byla Marie volná, aby řekla ne anděli Božímu,
ale ona počala ve svém srdci a pak ve svém lůně.
Ye ye ye ye ye yes, ye ye ye ye ye yes. Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano
The man was jumped for joy
When he heard Mary said yes!
The Father overjoyed when his children (?) said yes!
Party, party, party time - Angels singing - party, party, party time.
Party time!
Muž poskočil radostí
Když uslyšel, že Marie řekla ano!
Otec byl přešťastný, když jeho děti (?) řekli, ano!
Party, party, party čas - Andělé zpívají - party, party, party čas.
Party čas!

Text pridala Sammmy

Text opravila Sammmy

Preklad pridala Sammmy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.