Playlisty Pokec
Reklama

Holy is his name (1st version) - text, preklad

playlist Playlist
My soul proclaims the greatness of the Lord
And my spirit exalts in God my savior
For he has looked with mercy on my lowliness
And my name will be forever exalted.
For the mighty God has done great things for me
An his mercy will reach from age to age
Má duše hlásá velikost Páně
A můj duch velebí v Bohu, mém Spasiteli
Za to, že se podíval se smilováním na mou maličkost
A mé jméno bude navždy povýšeno.
Za to, že mocný Bůh učinil veliké věci pro mě
Jeho milosrdenství dosáhne věků
And holy, holy, holy is His name. A Svatý, svatý, svatý je jeho jméno.
He has mercy in every generation
He has revealed His power and His glory
He has cast down the mighty in their arrogance
And has lifted up the meek and the lowly
He has come to help His servant Israel
He remembered His promise to our fathers
Má slitování v každé generaci
Zjevil svou moc a slávu
Srazil mosné v jejich aroganci
A zvedl pokorného a prostého
Přišel na pomoc svého služebníka Izraele
Pamatoval si na slib našim otcům
And holy, holy, holy is His name.
And holy, holy, holy is His name.
A Svatý, svatý, svatý je jeho jméno.
A Svatý, svatý, svatý je jeho jméno.

Text pridala Sammmy

Preklad pridala Sammmy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.