Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Have we been lying to ourselves again
To cover up the things that have been going on?
Is it because we're caught up in our wishful thinking
That it seems that nothing's wrong?
I know, I know
I know we know
Lhali jsme opět sami sobě
Abychom zakryli věci, které se staly?
Je to proto, že jsme uvězněni v našich zbožných přáních
Že se zdá, že se nic neděje?
Já vím, já vím
Vím, že víme
We like to change our history
And justify, justify
We'll base it on a true story
But I know we know
I know we know
Rádi měníme naši historii
A ospravedlňujeme ji, ospravedlňujeme ji
Založíme to na skutečném příběhu
Ale já vím, že víme
Vím, že víme
We'll tell the wind which way to sail these boats
We like to change our history
Oh, come on, come on, come on
Come on, let's right some wrongs
Come on, come on, come on
Řekneme větru, kterým směrem mají tyto lodě plout
Rádi měníme naši historii
Oh, pojď, pojď, pojď
Pojď, napravíme nějaké křivdy
Pojď, pojď, pojď
Hey
Hey Chováš se jako dítě, které nemá žádné starosti
Ale za tím vším jsi zuřivý býk
Ale podívej se na mě, protože nejsem o nic lepší
Zdokonalení se v hraní role
O tom, že jsem pan Studený
Já vím, já vím
Vím, že víme
You're acting like a child who's got no worries
But behind it all you're a raging bull
But look at me 'cause I'm no better
Getting good at playing the role
Of being Mister Cold
I know, I know
I know we know
Rádi měníme naši historii
A ospravedlňujeme ji, ospravedlňujeme ji
Založíme to na skutečném příběhu
Ale já vím, že víme
Vím, že víme
We like to change our history
And justify, justify
We'll base it on a true story
But I know we know
I know we know
Řekneme větru, kterým směrem mají tyto lodě plout
Rádi měníme naši historii
Oh, pojď, pojď, pojď
Pojď, napravíme nějaké křivdy
Pojď, pojď, pojď
Hey
We'll tell the wind which way to sail these boats
We like to change our history
Oh, come on, come on, come on
Come on, let's right some wrongs
Come on, come on, come on
Můžeme změnit jména
K ochraně nevinných
Časy a data
každého incidentu
Můžeme změnit jména
K ochraně nevinných
Já vím, já vím
Oh, já vím, že víme
Hey Rádi měníme naši historii
A ospravedlňujeme ji, ospravedlňujeme ji
Založíme to na skutečném příběhu
Ale já vím, že víme
Vím, že víme
Can change the names
To protect the innocent
The times and the dates
Of every incident
Can change the names
To protect the innocent
I know, I know
Oh I know we know
Řekneme větru, kterým směrem mají tyto lodě plout
Rádi měníme naši historii
Oh, pojď, pojď, pojď
Pojď, napravíme nějaké křivdy
Pojď, pojď, pojď
Pojď, napravíme nějaké křivdy (pojď)
Pojď, pojď, pojď
Pojď, napravíme nějaké křivdy (pojď)
Pojď, pojď, pojď
We like to change our history
And justify, justify
We'll base it on a true story
But I know we know
I know we know
We'll tell the wind which way to sail these boats
We like to change our history
Oh, come on, come on, come on
Come on, let's right some wrongs
Come on, come on, come on
Come on, let's right some wrongs (Come on)
Come on, come on, come on
Come on, let's right some wrongs (Come on)
Come on, come on, come on

Text pridala Drahocam

Video přidala Drahocam

Preklad pridala Alik07

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

B. O. A. T. S.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.