Pokec Playlisty
Reklama

On Raglan Road - text, preklad

playlist Playlist
On Raglan Road on an autumn day
I saw her first and knew
That her dark hair would weave a snare
That I might one day rue
I saw the danger and I passed
Along the enchanted way
And I said: 'Let grief, be a fallen leaf
At the dawning of the day'
Na Raglan Road v podzimní den
Uviděl jsem ji prvně a věděl
že by její tmavé vlasy mohly šít léčku
které bych jednoho dne mohl litovat
Spatřil jsem to nebezpečí a přešel ho
po té zakleté cestě
Za rozbřesku dne
On Grafton Street in November
We tripped lightly along the ledge
Of a deep ravine where can be seen
The worth of passion's pledge
The Queen of Hearts still making tarts
And I not making hay
Oh I loved too much and by such
By such is happiness thrown away
Na Grafton Street v listopadu
Našlapovali jsme zlehka po římse
nad hlubokou roklí, zde můžete vidět
hodnotu tohoto vášnivého závazku
Srdcová královna nabízí koláče
a já nevyužívám tu možnost ke svému užitku
Oh, miloval jsem až moc
Až tak, že štěstí odchází pryč
I gave her gifts of the mind
I gave her the secret signs
That's known to the artists who have known
The true gods of sound and stone
And word and tint did not stint
I gave her poems to say
With her own name there and her own dark hair
Like clouds over fields of May

Daroval jsem ji dary mysli
Daroval jsem ji skrytá znamení
která jsou známa umělcům, kteří znali
ty pravé bohy zvuku a kamene
slova a odstínu, nešetřil jsem
Daroval jsem ji básně k vyprávění
s jejím jménem a jejími tmavými vlasy
jako mraky nad poli v květnu
On a quiet street where old ghosts meet
I see her walking now
Away from me so hurriedly
My reason must allow
That had I loved not as I should
A creature made of clay
When the angel woos the clay
He'd lose his wings at the dawn of day
Na tiché ulici kde se staří duchové potkávají
Vidím ji teď kráčet
pryč ode mě tak uspěchaně
Můj rozum musí uznat
že jsem neměl milovat tak jak jsem miloval
stvoření tvořené z hlíny
Kdyby se anděl dožadoval něčeho jako hlíny
ztratil by svá křídla za úsvitu dne

Text pridal rrkntvpkrhd

Text opravil rrkntvpkrhd

Video přidal rrkntvpkrhd

Preklad pridal rrkntvpkrhd

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.