Pokec Playlisty
Reklama

Only Our Rivers Run Free - text, preklad

playlist Playlist
When apples still grow in November
and blossoms still grow from each tree
When leaves are still green in December
it's then that our lands will be free
Až budou jablka růst v listopadu
a květy porostou z každého stromu.
Až bude listí v prosinci stále zelené,
pak bude naše země svobodná.
I travel her hills and her valleys
and still trough the sorrows I see
A land that has never know freedom
and only our rivers run free
and only our rivers run free
and only our rivers run free
Cestuji jejími kopci a údolími
a stále vidím dno trápení
Zemi, jenž nikdy nepoznala svobodu
a pouze její řeky tečou svobodně
a pouze její řeky tečou svobodně
a pouze její řeky tečou svobodně.
I drink to the death of her manhood,
those man who'd rather have died
than to live in cold chains of bondage
to bring back their rights were denied
Upíjím se k smrti kvůli jejím mužům
těm mužům, kteří raději zemřeli,
než aby žili v ledových řetězech otroctví,
aby připomenuli jejich odepřená práva.
Oh where are you now when we need you
What burns where the flames used to be
Are you gone like the snow from last winter
And will only our rivers run free ?
And will only our rivers run free ?
And will only our rivers run free ?
Ó, kde jste teď když vás potřebujeme?
Co popáleniny tam, kde byly plameny?
Jste pryč jako sníh minulé zimy?
A budou naše řeky téci svobodně?
A budou naše řeky téci svobodně?
A budou naše řeky téci svobodně?
…. Instrumental …. .... instrumentální část ....
How sweet is life, but we're crying.
How mellow is the wine, but it's dry.
How fragrant the rose, but it's dying.
How gentle the breeze, but it sighs.
Jak sladký je život, ale my pláčeme.
Jak chutné je víno, ale je suché.
Jak voňavá je růže, ale ona umírá.
Jak něžný je větřík, ale on vzdychá.
What good is in youth when it's ageing
What joy is in the eyes that can't see
When there's sorrow in sunshine and flowers
and still our rivers run free
and still our rivers run free
and still our rivers run free
and still our rivers run free …..
Co dobrého je na mládí, když stejně stárne.
Jaká radost je v očích, které nevidí?
Když je trápení v paprscích slunce a květinách,
a naše řeky stále tečou volně
a naše řeky stále tečou volně
a naše řeky stále tečou volně
a naše řeky stále tečou volně ....

Text pridala Sammmy

Text opravil ison

Video přidala Sammmy

Preklad pridal ison

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.