Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist
When did we all lose our tracks
And in the end what will it cost
We used to be so full of vision
I'm sure we had a mission
But now most of it is lost
Kdy jsme my všichni ztratili naší cestu
a co nás to bude nakonec stát
Bývali jsme tak plní naší vize,
jsem si jistý, že jsme měli poslání
Ale teď se většina z toho ztratila
No longer will I endure
The harm we bring to each other
Tell me where this sickness came from
And why we just carry on
Where there is so much to be recovered
Už dál nesnesu ta ublížení,
která jsme si vzájemně způsobili
Řekněte mi odkud tahle nemoc přišla
a proč v tom pokračujeme
Když je toho tolik, co by se mělo napravit
I shall always love you
I shall always thank you
All my older brothers and sisters
For all that you have done
All that you have done for me
Vždycky vás budu milovat,
vždycky vám budu děkovat
Všichni moji starší bratři a sestry za vše, co jste udělali
Vše,co jste udělali pro mě
It's better to smile than not to smile
And that may be true usually
Why should I be smiling about
If nothing's worth smiling about
I'd only be lying to thee
Je lepší se usmívat, než se neusmívat
a to může být obvykle pravda
Nad čím bych se měl ale usmívat,
když nic za úsměv nestojí
Jen bych si k tobě lehl
I pray the day it shall come
When we might stand again as one
One at heart one in mind
And no one to be left behind
But can the damage be undone
Modlím se, aby ten den přišel
Kdy bychom znovu stáli jako jeden,
jednotní v srdci i v mysli
A na nikoho by se nezapomnělo,
ale dá se ta škoda ještě napravit´
I shall always love you
I shall always thank you
All my older brothers and sisters
For all that you have done
All that you have done, say
Vždycky vás budu milovat,
vždycky vám budu děkovat
Všichni moji starší bratři a sestry za vše, co jste udělali
Vše,co jste udělali pro mě
I shall always love you
I shall always thank you
All my older brothers and sisters
For all that you have done
All that you have done for me
Vždycky vás budu milovat,
vždycky vám budu děkovat
Všichni moji starší bratři a sestry za vše, co jste udělali
Vše,co jste udělali pro mě
Soon we will be dancing and we'll sing songs of the past
One day we'll be laughing for these struggles are not meant to last
Soon we will be dancing and we'll sing songs of the past
One day we'll be laughing for these struggles are not meant to last
Soon we will be dancing and we'll sing songs of the past
One day we'll be laughing for these struggles are not meant to last
Brzy budeme tančit
a zpívat písně z minulosti
Jednoho dne se budeme smát těmhle bojům, které by neměly trvat
Brzy budeme tančit
a zpívat písně z minulosti
Jednoho dne se budeme smát těmhle bojům, které by neměly trvat
Brzy budeme tančit
a zpívat písně z minulosti
Jednoho dne se budeme smát těmhle bojům, které by neměly trvat
(Lalalala lai la lai, lalalala lai la lai....) (Lalalala lai la lai, lalalala lai la lai....)

Text pridala Millagros115

Video přidala Sammmy

Preklad pridala Sammmy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.