Pokec Playlisty
Reklama

Beautiful pain - text, preklad

Why's it gotta be so hard, why's it gotta be this way
It's like I'm being torn apart, all this beautiful pain
I know you wanna be with me, but you gotta go to him
Freedom isn't really free, you sink before you learn to swim
And I shudder in my sleep, I can hardly close my eyes
Then I wake up in a dream, free now from a life of compromise
Proč to musí být tak těžké, proč to musí být právě tak
Je to jako kdybych byl roztrhaný, všechna tato nádherná bolest
Vím, že bys chtěla být se mnou, ale musíš jít za ním
Svoboda vážně není svobodná, utopíš se předtím než se naučíš plavat
A já se chvěji ve svém spánku, těžce mohu zavřít oči
Pak se vzbudím ve snu, osvobozen od života kompromisů
Well you never lost but you never won, cause you never fought and you never
Moved on
You never lost but you never won, cause you never fought and you never
Moved on
Don't be afraid of looking back, no, everybody has a past
Now you got my heart racing in just a few dates and I wanna be patient so
This doesn't fade away
Nikdy jsi neprohrál, ale nikdy jsi nevyhrál, protože jsi nikdy nebojoval
a nikdy jsi se nepohnul vpřed
Nikdy jsi neprohrál, ale nikdy jsi nevyhrál, protože jsi nikdy nebojoval
a nikdy jsi se nepohnul vpřed
Neboj se dívání vzad, ne, všichni máme minulost
Teď máš mé tlukoucí srdce jen po pár schůzkách, chci být trpělivý tak
Toto neodejde
If you're gonna save a life, maybe it should be your own
Cause baby we don't have much time, before we go stumbling home
And I know that we just met, but what I never understood
How can something be that bad, when it feels this good
And I shudder in my sleep, I can hardly close my eyes
Then I wake up in a dream, free now from a life of compromise
Pokud zachráníš život, možná by to měl být tvůj vlastní
Protože zlato, my nemáme moc času předtím než půjdeme zakopnout domů
A vím, že jsem se právě potkali, ale čemu nikdy neporozumím
Jak někdo může být něco tak špatné když je to tak dobré
A já se chvěji ve svém spánku, těžce mohu zavřít oči
Pak se vzbudím ve snu, osvobozen od života kompromisů
Oh you never lost but you never won, cause you never fought and you never
Moved on
You never lost but you never won, cause you never fought and you never
Moved on
Don't be afraid of looking back, no, everybody has a past
Now you got my heart racing in just a few dates and I wanna be patient so
This doesn't fade away
Nikdy jsi neprohrál, ale nikdy jsi nevyhrál, protože jsi nikdy nebojoval
a nikdy jsi se nepohnul vpřed
Nikdy jsi neprohrál, ale nikdy jsi nevyhrál, protože jsi nikdy nebojoval
a nikdy jsi se nepohnul vpřed
Neboj se dívání vzad, ne, všichni máme minulost
Teď máš mé tlukoucí srdce jen po pár schůzkách, chci být trpělivý tak
Toto neodejde
No so this doesn't fade away
No so this doesn't fade away
Ne toto neodejde
Ne toto neodejde
Well you never lost but you never won, cause you never fought and you never
Moved on
You never lost but you never won, cause you never fought and you never
Moved on
You never lost but you never won, cause you never fought and you never
Moved on
You never lost but you never won, cause you never fought and you never
Moved on
Nikdy jsi nevyhrál, ale nikdy jsi neprohrál, protože jsi nikdy nebojoval a nikdy ses nepohnul dopředu
Nikdy jsi nevyhrál, ale nikdy jsi neprohrál, protože jsi nikdy nebojoval a nikdy ses nepohnul dopředu
Nikdy jsi nevyhrál, ale nikdy jsi neprohrál, protože jsi nikdy nebojoval a nikdy ses nepohnul dopředu
Nikdy jsi nevyhrál, ale nikdy jsi neprohrál, protože jsi nikdy nebojoval a nikdy ses nepohnul dopředu
Don't be afraid of looking back, no, everybody has a past
Now you got my heart racing in just a few dates and I wanna be patient so
This doesn't fade
You got my heart racing in just a few dates, I wanna be patient so this
Doesn't fade away
Neboj se dívání dozadu, ne, všichni máme minulost
Teď máš mé tlukoucí srdce jen po pár schůzkách, chci být trpělivý tak
Toto neodejde
Teď máš mé tlukoucí srdce jen po pár schůzkách, chci být trpělivý tak
Toto neodejde
Why's it gotta be so hard, why's it gotta be this way
It's like I'm being torn apart, all this beautiful pain
Proč to musí být tak těžké, proč to musí být právě tak
Je to jako kdybych byl roztrhaný, všechna tato nádherná bolest

Text pridala Madnezz

Preklad pridala TesSmile

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.