Pokec Playlisty
Reklama

Had It All - text, preklad

playlist Playlist
Why'd I have to go and be a fool again?
Why'd I have to go and make a big thing outta nothing?
Prečo som musela odísť a byť znova hlúpakom?
Prečo som musela odísť a urobiť z veľkej veci
nič?
I didn't know what I had 'til you were gone
It was right in front of me all along
And now those days of the same old story
Are feelin' more like faded glory
Nevedela som, čo som mala kým si neodišiel
Bolo to priamo predo mnou celý čas
A teraz tieto dni plné toho istého starého príbehu
Sa zdajú ako vyblednutá sláva
I had it all, I threw it all aside
Thinkin' there was more there I needed to find
I had it all, baby, 'til you went away
Mala som to všetko, hodila som to všetko stranou
Mysliac si, že som potrebovala nájsť omnoho viac
Mala som to všetko, zlatto, kým si neodišiel preč
Blue skies, sunshine, and butterflies
Those were the conditions that I left behind
Why did I let it go to waste? I had it all
Modré nebo, slnko, a motýle
Toto boli podmienky, ktoré som nechala za sebou
Prečo som to všetko premrhala? Mala som to všetko
So where are all the fireworks I thought I'd see?
I still haven't found the magic I was lookin' for that made me leave
Oh no, I traded in my comfort zone
For empty nights of bein' alone
Tak kde sú všetky ohňostroje, čo som myslela že uvidím?
Stále som nenašla to čaro, ktoré som hľadala keď som odchádzala
Oh nie, zahrávala som sa s tou pohodlnosťou
Kvôli prázdnym nociam samoty
I had it all, I threw it all aside
Thinkin' there was more there I needed to find
I had it all, baby, 'til you went away
Mala som to všetko, hodila som to všetko stranou
Mysliac si, že som potrebovala nájsť omnoho viac
Mala som to všetko, zlatto, kým si neodišiel preč
Blue skies, sunshine, and butterflies
Those were the conditions that I left behind
Why did I let it go to waste?
Modré nebo, slnko, a motýle
Toto boli podmienky, ktoré som nechala za sebou
Prečo som to všetko premrhala? Mala som to všetko
Why did I believe that little voice
That led me down the path to this bad choice?
Why don't I listen to the angels when they sing?
Oh yeah, they sing, oh yeah, oh
Prečo som verila, že ten slabý hlások
Ma viedol po chodníčku k zlej voľbe?
Prečo nepočúvam anjelov, keď spievajú?
Oh áno, oni spievajú, oh áno, oh
I had it all, I threw it all aside
Thinkin' there was more there I needed to find
I had it all, baby, 'til you went away
Mala som to všetko, hodila som to všetko stranou
Mysliac si, že som potrebovala nájsť omnoho viac
Mala som to všetko, zlatto, kým si neodišiel preč
Blue skies, sunshine, and butterflies
Those were the conditions that I left behind
Why did I let it go to waste? I had it all
Why did I let it go to waste? I had it all
Modré nebo, slnko, a motýle
Toto boli podmienky, ktoré som nechala za sebou
Prečo som to všetko premrhala? Mala som to všetko
Prečo som to všetko premrhala? Mala som to všetko
Why'd I have to go and be a fool again? Prečo som musela odísť a byť znova hlupákom?

Text pridala omyshao

Preklad pridala omyshao

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.