Pokec Playlisty
Reklama

Dangerous - text, preklad

playlist Playlist
I never should have let my guard down
I wish I never knew all the things I found out
I wish I would've been more careful
And maybe I wouldn’t be running from misery, oh no
Nikdy som nemala prepustiť svojho strážcu
Želám si, aby som nevedela všetky veci, čo som zistila
Želám si, aby som bola viac opatrná
A môžno by som teraz neutekala pred nešťastím, nie
In the beginning gave me everything I need and more
I'm tired of dealing, gotta figure out how to even the score
It's payback, gotta make him feel it
For playing with my feelings, ladies I'ma tell it all
Na začiatku si mi dal všetko čo potrebujem a ešte omnoho viac
Som unavená z toho jednania, snažím sa vyriešiť ako to skončí
Je to odplata, dám mu to pocítiť
Zahrával sa s mojimi citmi, dámy poviem vám všetko
Be on the lookout when he’s coming to your area
I fell in love with him once, girls, I’m telling ya
I wish I knew what I know now
I swear it never would’ve went down
Buďte na pozore keď k vám prichádza
Zaľúbila som sa raz do neho, dievčatá, hovorím vám
Želám si, aby som vedela to, čo viem teraz
Prisahám, potom by sa to nikdy nestalo
Dangerous, he’ll steal your heart away, then run away
He’s dangerous, protect your heart, he’ll tear it apart
Dangerous, he’ll steal your heart away, then run and play
He’s dangerous, protect your heart, he’ll tear it apart
Nebezpečný, ukradne vaše srdce, potom uteče
preč
On je nebezpečný, chráňte si svoje srdce, roztrhá ho
Nebezpečný, ukradne vaše srdce, potom uteče
preč
On je nebezpečný, chráňte si svoje srdce, roztrhá ho
I didn’t see the crash that burnt the bridge
I didn’t see the missile that sank my love ship down
Oh, I felt the hit, it was as hard as a brick
It made me shift and left me damaged
Nevidela som tú haváriu, čo zapálila most
Nevidela som strelu, čo ponorila moju loď lásky dole
Oh, cítila som ten úder, bolo to tvrdé ako kameň
Presunulo ma to a poškodilo
Dealing with the pain was so hard
I can’t believe the things that he did to leave me scarred
And now, it’s payback, gotta make him feel it
He wish he never did it, but it’s too late to turn it around
Vysporiadať sa s tou bolesťou bolo také ťažké
Nemôžem uveriť tomu, že ma tu zanechal takú vystrašenú
A teraz, je to odplata, dám mu to pocítiť
Želá si, aby to nikdy neurobil, no je príliš neskoro to zmeniť
Be on the lookout when he’s coming to your area
I fell in love with him once, girls, I’m telling ya
I wish I knew what I know now
I swear it never would’ve went down
Buďte na pozore keď k vám prichádza
Zaľúbila som sa raz do neho, dievčatá, hovorím vám
Želám si, aby som vedela to, čo viem teraz
Prisahám, potom by sa to nikdy nestalo
Dangerous, he’ll steal your heart away, then run away
He’s dangerous, protect your heart, he’ll tear it apart
Dangerous, he’ll steal your heart away, then run and play
He’s dangerous, protect your heart, he’ll tear it apart
Nebezpečný, ukradne vaše srdce, potom uteče
preč
On je nebezpečný, chráňte si svoje srdce, roztrhá ho
Nebezpečný, ukradne vaše srdce, potom uteče
preč
On je nebezpečný, chráňte si svoje srdce, roztrhá ho
I wish I never fell in love then maybe it wouldn’t hurt so much
Inside I tried to keep it in, my heart is screaming for revenge
Caution me before you cross that path, you never know what’s up ahead
Don’t let him trap you up and get your love because he’s dangerous
Želám si, aby som sa nikdy nezaľúbila potom by to možno tak veľmi nebolelo
Vo vnútri sa to snažím potlačiť, no moje srdce kričí po pomste
Upozorni ma predtým ako pôjdeš po chodníku, nikdy nevieš sa mi odohrá v hlave
Nedovoľte, aby vás chytil do pasce a získal vašu lásku, pretože on je nebezpečný
Dangerous, he’ll steal your heart away, then run away
He’s dangerous, protect your heart, he’ll tear it apart
Dangerous, he’ll steal your heart away, then run and play
He’s dangerous, protect your heart, he’ll tear it apart, dangerous
Nebezpečný, ukradne vaše srdce, potom uteče
preč
On je nebezpečný, chráňte si svoje srdce, roztrhá ho
Nebezpečný, ukradne vaše srdce, potom uteče
preč
On je nebezpečný, chráňte si svoje srdce, roztrhá ho,
nebezpečný

Text pridala omyshao

Video přidala omyshao

Preklad pridala omyshao

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.