Playlisty Akcie
Reklama

Modesty Blaise - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Hey! Modesty Blaise
You seem to be having trouble
Will you solve this case?
You need to be on your way now
Hej! Modesty Blaise
Zdá se, že máš problémy
Vyřešíš tenhle případ?
Teď musíš být na své cestě
Someone lurks there, in the darkness
Friend or foe, you'll never know
Knife in sight, you've better watch out
One will live and one will die
Někdo tam číhá, v temnotě
Přítel nebo sok, nikdy nebudeš vědět
Nůž v dohledu, raději si dávej pozor
Jeden bude žít a jeden zemře
Draw your gun
You think you are strong, but when daylight is gone, you'll be
On your own
And nothing can save you tonight
Stalk your prey
And one of these days, you will make them all pay for what
They have done
You live for the thrill of the chase
Modesty Blaise
Tas svou zbraň
Myslíš si, že jsi silná, ale když odejde světlo dne, budeš
Na to sama
A nic tě dnes nemůže zachránit
Sleduj svou kořist
A jednoho dne je všechny přinutíš aby zaplatili za to
Co udělali
Žiješ pro nadšení ze štvanice
Modesty Blaise
Hey! What is like
Always being hunted by your past?
Is this what you want?
A life out there in the shadows of the night
Are you out of your mind?!
Hej! Jaké to je
Vždy být lovena vlastní minulostí?
Je toto co chceš?
Život tam nevku ve stínech noci
Jsi mimo svou mysl?!
Hey! Modesty Blaise
You will live to fight another day
In other ways
You know, someone is always hunting you
Hej! Modesty Blaise
Budeš žít ať bojuješ další den
Jinými způsoby
Víš, že tě někdo vždy loví
He's lurking in the darkness
Friend or foe, you'll never know
Knife in sight, you've better watch out
One will live and one will die
On číhá, v temnotě
Přítel nebo sok, nikdy nebudeš vědět
Nůž v dohledu, raději si dávej pozor
Jeden bude žít a jeden zemře
Draw your gun
You think you are strong, but when daylight is gone, you'll be
On your own
And nothing can save you tonight
Stalk your prey
And one of these days, you will make them all as for what
They have done
You live for the thrill of the chase
Modesty Blaise
Tas svou zbraň
Myslíš si, že jsi silná, ale když odejde světlo dne, budeš
Na to sama
A nic tě dnes nemůže zachránit
Sleduj svou kořist
A jednoho dne je všechny přinutíš aby zaplatili za to
Co udělali
Žiješ pro nadšení ze štvanice
Modesty Blaise

Text pridal paja65

Video přidal paja65

Preklad pridal Geralt

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.