Pokec Playlisty
Reklama

On my own - text, preklad

playlist Playlist
An empty glass, an empty bar
Silent sound of a breaking heart
Is all I hear
Prázdná sklenice, prázdný bar
Tichý zvuk lámajícího se srdce
Je vše, co slyším
I didn't lose I didn't win
I'm not alive nor dead I'm in between
And you're not here
Neprohrál jsem, nevyhrál
Nejsem naživu ani mrtvý, jsem někde mezi
A ty tu nejsi
Once you said you'd never leave me
I didn't even see you leaving
And now I'm on my own
Jednou jsi řekla, že mě nikdy neopustíš
Ani jsem tě neviděl odcházet
A teď jsem sám
Was it really so damn easy
To forget me
Or did you ever really need me
As much as you said you did
You're free to go and find somebody
If that's what you want
I guess I just wasn't ready
To be on my own
On my own
On my own
On my own
Bylo to vážně tak zatraceně snadné
Zapomenout na mě
Nebo jsi mě opravdu potřebovala
Tak moc, jak jsi říkala
Jsi volná jít a někoho si najít
Pokud to je to, co chceš
Hádám, že jsem nebyl připravený
Být sám
Sám
Sám
Sám
An empty car an empty street
An empty space inside of me
Is all I see
Prázdné auto, prázdná ulice
Prázdné místo uvnitř mě
Je vše, co vidím
But don't you worry I'll learn to live
It's just that I still don't believe
That you're not here
Ale neboj se, naučím se žít
Jde o to, že jen stále nevěřím
Že tu nejsi
Once you said you'd never leave me
I didn't even see you leaving
And now I'm on my own
Jednou jsi řekla, že mě nikdy neopustíš
Ani jsem tě neviděl odcházet
A teď jsem sám
Was it really so damn easy
To forget me
Or did you ever really need me
As much as you said you did
You're free to go and find somebody
If that's what you want
I guess I just wasn't ready
To be on my own
On my own
On my own
On my own
Bylo to vážně tak zatraceně snadné
Zapomenout na mě
Nebo jsi mě opravdu potřebovala
Tak moc, jak jsi říkala
Jsi volná jít a někoho si najít
Pokud to je to, co chceš
Hádám, že jsem nebyl připravený
Být sám
Sám
Sám
Sám
I can see you found sombody
I can see you found someone
All we had was so unsteady
Do you hear that silent sound
Vidím, že sis někoho našla
Vidím, že sis někoho našla
Vše, co jsme měli, bylo tak nestálé
Slyšíš ten tichý zvuk
I can see you found somebody
I can see you found someone
All we had was so unsteady
Do you hear that silent sound
Vidím, že sis někoho našla
Vidím, že sis někoho našla
Vše, co jsme měli, bylo tak nestálé
Slyšíš ten tichý zvuk
On my own Sám
Was it really so damn easy
To forget me
Or did you ever really need me
As much as you said you did
You're free to go and find somebody
If that's what you want
I guess I just wasn't ready
Ahhh ahhh
Ahhh ahhh (On my own)
Bylo to vážně tak zatraceně snadné
Zapomenout na mě
Nebo jsi mě opravdu potřebovala
Tak moc, jak jsi říkala
Jsi volná jít a někoho si najít
Pokud to je to, co chceš
Hádám, že jsem nebyl připravený
Ahhh ahhh
Ahhh ahhh (sám)
And now I'm on my own
On my own
On my own
On my own
A teď jsem sám
Sám
Sám
Sám

Text pridala zlatik98

Video přidala zlatik98

Preklad pridala zlatik98

Preklad opravila zlatik98

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.