Pokec Playlisty
Reklama

Looking Out My Window - text, preklad

playlist Playlist
Looking out my window, looking at the rain
Nothing left but sorrow, nothing left but pain
Why did you go and leave me, sad alone and blue
Looking out my window, woman, trying to find you
Dívajíce se z okna, dívajíce se na déšť
Nic nezbylo jen smutek, nic nezbylo jen bolest
Proč jsi odešla a opustila mě, samotného a smutného
Dívajíce se z okna, ženo, snažím se tě najít
Why did you leave me?
Why did you grieve me?
Proč jsi mě opustila?
Proč jsi mě trápila?
Looking out my window, what do I see
Nobody's crying half as bad as me
I don't think that they feel, so alone and blue
Looking out my window woman, trying to find you
Dívajíce se z okna, co vidím
Nikdo nepláče ani z poloviny jako já
Nemyslím si, že se cítí tak osaměle a smutně
Dívajíce se z okna, ženo, snažím se tě najít
Why did you leave me?
Why did you grieve me?
Proč jsi mě opustila?
Proč jsi mě trápila?
I'd like to tell you about a little girl
That left me so alone and blue
The trouble is, if I paint the picture too well
You might fall in love with her too
Řekl bych ti o holčičce
Co mě opustila tak osamělého a smutného
Problém je, jestli namaluju ten obraz dobře
Že se do ní můžeš taky zamilovat
She was about 5'6, a little bag of tricks
My mama told me to watch my back
But I wouldn't listen
Because for you baby
I'd scratch out my old love baby
Má kolem 5'6, malý pytel triků
Moje máma mi řekla, abych si hlídal záda
Ale neposlouchal jsem
Protože pro tebe, zlato
Bych seškrábal svou starou lásku
Looking out my window, down the railroad track
Waiting for that little brown eyed girl, she's coming back
I can hear the whistle blowing, down the line
Oh come on back girl, you'll be mine, all mine
Dívajíce se z okna, po trati
Čekající na hnědookou dívku, vrací se zpět
Slyším pískání, dole po cestě
Oh, pojď zpátky, holka, budeš má, celá má
Why did you leave me?
Why did you grieve me?
Proč jsi mě opustila?
Proč jsi mě trápila?
Woah, baby come on home
I'm so alone
I don't care what my mamma says
I want you anyway
I'm down on my knees
Begging you please
Woah, zlato, pojď zpět domů
Jsem tak sám
Nezajímá mě, co říká má máma
Chci tě tak jako tak
Jsem na kolenou
Prosím tě, prosím

Text pridal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.