Playlisty Pokec
Reklama

Against All Gods - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

...fire! Scattered calls of hope
Cinders! Our prayers won't be heard
Trampled! Our friends and our homes
Broken! They left us all alone
Rise up, don't forget
What we are going through
Look up and accept
Their actions are undue
Grind your knife and spear
Immortal lives undone
Shake off all your fears
Their doom will shortly come"
...Oheň! Rozházené výkřiky naděje
Popel! Naše motlitby nebudou vyslyšeny
Rozdupáni! Naši přáetlé a domovy
Zlomeni! Nechali nás o samotě
Povstaň, nezapomeň
Čím si procházíme
Pohleď vzhůru a přiznej si
Jejich činy nejsou správné
Nabrus svůj nůž a kopí
Nesmrtelné životy budou ukončeny
Oprosti se strachu
Jejich osud se blíži
Fire will lead us
We follow the path
We raise our blood soaked swords
Against all gods
Awoken from darkness
And bound to the light
Forever we stand as one
Against all gods
Oheň nás povede
Sledujeme cestu
Pozvedáme krví zatřísněné meče
Navzdory všem bohům
Vzbuzeni z temnoty
a vázáni ke světlu
Vždy budeme stát jako jeden muž
navzdory všem bohům
...hatred! They always let us down
Repulsion! On us they seem to frown
Rumble! For ground will eat us all
Stumble! For Cabrakaan will fall
Perish and regret, your era ceases to be
Face down, don't object
You are no gods to me
Gear up for the fight
We stand in disbelief
Gone out is your light
Even you can bleed
...nenávist! Pokaždé nás zklamou
Odpor! Na nás se snad jen mračí
Rachot! Země nás všechny pohltí
Klopýtnutí Neb Cabrakaan bude svržen
Zanikneš a lituješ, tvá epocha končí
Tváří dolů, nic nenamítej
Vy mi nejste Bohy
Vybav se na boj
Nevěřícně stojíme
Vyhaslo tvé světlo
I ty můžeš krvácet
Blazing sun show us the way
Bring us hope and light
So we can won't decay
Take the fears of those
Who can't stand their ground
Burn the night away
Until the darkness is downed
No wind no rain will break our will
We are strong and proud
So we won't stand still
Dignify the ones who have lost their lives
Glorify your believe
That the gods soon will die
Sálající slunce ukaž nám cestu
Dej nám naději a světlo
ať nezhnijeme
Vem strach těch
co se nezmůžou bránit
Zažehni noc
dokud neporazíš temnotu
Není větru, není deště co by nás zlomil
Jsme silní a hrdí
a nezůstaneme stát na místě
Ucti ty co propadli životem
Stvrď svou víru
Že bohové brzy zemřou
Fire will lead us
We follow the path
We raise our blood soaked swords
Against all gods
Awoken from darkness
And bound to the light
Forever we stand as one
Against all gods
Oheň nás povede
Sledujeme cestu
Pozvedáme krví zatřísněné meče
Navzdory všem bohům
Vzbuzeni z temnoty
a vázáni ke světlu
Vždy budeme stát jako jeden muž
navzdory všem bohům

Text pridal mara5a

Text opravil mara5a

Video přidal mara5a

Preklad pridal mara5a

Preklad opravil mara5a

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.