Playlisty Akcie
Reklama

Tidal - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Verse 1]
You knew me and my sparrow
Happiness tidal, it comes and it goes
And I sank into the water
How I drifted farther away from the coast
[1. Sloka]
Znal/a jsi mě a mého vrabce
Příliv štěstí, přilije se a zase se odlije
A já se ponořil do vody,
Jak mě vlny dopravily dál od pobřeží
[Pre-Chorus]
Sometimes, I get this feeling
I was breathing someone else's air
Two thousand miles away from home
Under that sky, I tried to make my peace with fear
[Před-refrén]
Občas mám pocit,
Jako bych dýchal vzduch někoho cizího
Dva tisíce mil daleko od domova
Pod tím širým nebem, jsem se pokusil usmířit se svými obavami
[Chorus]
So I guess I'll build a boat and live alone
Lord, I'll be the last one (Oh, oh)
Oh, I'll teach myself to swim and live in my head
And make sense of all my thoughts
And if I never reach the land or live again
Lord, I'll be just fine (Oh, oh)
Yeah, I'll drift until I'm dead, and until then
I'll be the last one, I'll be the last one
[Refrén]
Takže si asi stluču loďku a budu žít sám
Pane, budu ze všech poslední (Oh, oh)
Ah, naučím se plavat a žít ve vlastní hlavě
A uspořádat si všechny myšlenky
A pokud se nikdy nedostanu na pevninu nebo nebudu znovu žít
Pane, i tak budu v pořádku (Oh, oh)
Ano, budu se nechávat vlnami unášet až do smrti a do té doby
Budu ze všech poslední, Budu poslední
[Verse 2]
I fell into a pattern
Where nothing would matter if I didn't care
To be so close to a coastline
To know that in my life, I'll never be there
[2. Sloka]
Zabloudil jsem v kruhu,
Kde na ničem nezáleží, když si toho nebudu všímat
Být tak blízko pobřežní čáře
Vědět, že za celý život ji nikdy nepřekročím
[Pre-Chorus]
Sometimes, I get this feeling
I've been breathing someone else's air
[Před-refrén]
Občas mám pocit,
Jako bych ani nedýchal vlastní vzduch
[Chorus]
So I guess I'll build a boat and live alone
Lord, I'll be the last one (Oh, oh)
Oh, I'll teach myself to swim and live in my head
And make sense of all my thoughts
And if I never reach the land or live again
Lord, I'll be just fine (Oh, oh)
Yeah, I'll drift until I'm dead, and until then
I'll be the last one, I'll be the last one
[Refrén]
Takže si asi stluču loďku a budu žít sám
Pane, budu ze všech poslední (Oh, oh)
Ah, naučím se, jak plavat a žít ve vlastní hlavě
A jak si uspořádat všechny myšlenky
A pokud se nikdy nedostanu na pevninu nebo nebudu znovu žít
Pane, i tak budu v pořádku (Oh, oh)
Ano, budu se nechávat vlnami unášet až do smrti, a do té doby
Budu ze všech poslední, Budu poslední
[Bridge]
And it wears me out
All the demons underneath the tide
But I sink like stone
But all the weight of all these dreams of mine
And I wish you well
You can't save someone too far to find
But it's wearing me out
And it's stormy in the sea tonight, in the sea tonight
[Bridge]
A vyčerpávají mě
Všichni ti démoni pod vlnami
Ale klesám ke dnu jako balvan
Ale tu tíhu tvoří všechny moje sny
A přeji Ti hodně štěstí
Nelze zachránit někoho, kdo se dostal tam, kde už ho nikdo nenajde
Ale vyčerpává mě to
A tuhle noc je moře bouřlivé, tuhle noc je moře bouřlivé
[Chorus]
So I guess I'll build a boat and live alone
Lord, I'll be the last one (Oh, oh)
Oh, I'll teach myself to swim and live in my head
And make sense of all my thoughts
And if I never reach the land or live again
Lord, I'll be just fine (Oh, oh)
Yeah, I'll drift until I'm dead, and until then
I'll be the last one, I'll be the last one
[Refrén]
Takže si asi stluču loďku a budu žít sám
Pane, budu ze všech poslední (Oh, oh)
Ah, naučím se plavat a žít ve vlastní hlavě
A uspořádat si všechny myšlenky
A pokud se nikdy nedostanu na pevninu nebo nebudu znovu žít
Pane, i tak budu v pořádku (Oh, oh)
Ano, budu se nechávat vlnami unášet až do smrti a do té doby
Budu ze všech poslední, Budu poslední

Text pridala Erbanka

Video přidala Erbanka

Preklad pridala Erbanka

Preklad opravila Erbanka

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Busyhead

Noah Kahan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.