Playlisty Akcie
Reklama

She Calls Me Back - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Oh, there was heaven in your eyes
I was not baptized
Everything’s alright when
She calls me back
She calls me back
Oh, ve tvých očích bylo nebe
Akorát jsem nebyl pokřtěn
Vše je v pořádku když
Mi zavolá zpět
Mi zavolá zpět
Lost for a long time
Two parallel lines
Everything’s alright when
She calls me back
She calls me back
Dlouho ztracen
Dvě paralelní linie
Všechno je v pořádku když
Mi zavolá zpět
Mi zavolá zpět
Look at me and don’t you lie
I could be your sacrifice
But don’t you hold your head up high
For bullshit I do not have time
Podívej se na mne a nelži
Mohl bych být tvou obětí
Ale nevěs svou hlavu moc vysoko
Pro lži na které nemám čas
I could be an old tattoo
To remind me when I get bad news
That I do not exist to die
But live to die while saving you
Mohl bych být staré tetování
Abych si připomněl když slyším špatné zprávy
Že neexistuju abych umřel
Ale žít do smrti zatímco tě zachraňuji
Does it bite at your edges?
Do you lie awake restless?
Why am I so obsessive?
Hanging on to every sentence?
Hlodá tě svědomí?
Ležíš vzhůru v neklidu?
Proč jsem tak posedlý?
Visící na každé větě?
This town’s the same as you left it
Your page was blank but I read it
I still dial 822993167
Tohle město je stejné jako když jsi ho opustila
Tvoje stránka sice byla prázdná ale já ji přečetl
I tak vytočím 822993167
Oh, there was heaven in your eyes
I was not baptized
Everything’s alright when
She calls me back
She calls me back
Oh, ve tvých očích bylo nebe
Akorát jsem nebyl pokřtěn
Vše je v pořádku když
Mi zavolá zpět
Mi zavolá zpět
Lost for a long time
Two parallel lines
Everything’s alright when
She calls me back
She calls me back
Dlouho ztracen
Dvě paralelní linie
Všechno je v pořádku když
Mi zavolá zpět
Mi zavolá zpět
The radio is taunting me
Every song a minor key
And I don’t get much sleep most nights
I’m seeing you in every dream
Rádio se mi vysmívalo
Každá píseň v mollové tónině
A tyhle noci moc nenaspím
Vidím tě v každém snu
If only I could wake you up
If only I could fall asleep
I’ll love you when the oceans dry
I’ll love you when the rivers freeze
Kéž bych tě mohl vzbudit
Kéž bych mohl usnout
Budu tě milovat až oceány vyschnou
Budu tě milovat až řeky zamrznou
Does it bite at your edges?
Do you lie awake restless?
Why am I so obsessive?
Hanging on to every sentence?
Hlodá tě svědomí?
Ležíš vzhůru v neklidu?
Proč jsem tak posedlý?
Visící na každé větě?
This town’s the same as you left it
Your page was blank but I read it
I still dial 822993167
Tohle město je stejné jako když jsi ho opustila
Tvoje stránka sice byla prázdná ale já ji přečetl
I tak vytočím 822993167
Oh, there was heaven in your eyes
I was not baptized
Everything’s alright when
She calls me back
She calls me back
Oh, ve tvých očích bylo nebe
Akorát jsem nebyl pokřtěn
Vše je v pořádku když
Mi zavolá zpět
Mi zavolá zpět
Lost for a long time
Two parallel lines
Everything’s alright when
She calls me back
She calls me back
Dlouho ztracen
Dvě paralelní linie
Všechno je v pořádku když
Mi zavolá zpět
Mi zavolá zpět
When she calls me back
All the pain I should have saved
Oh, I was too afraid of living life in your footsteps
Když mi zavolá zpět
Všechna bolest kterou jsem si měl ušetřit
Oh, na to jsem se moc bál žit ve tvých stopách
In your heart or in your way
Oh, I was too afraid of living life in your footsteps
Ve tvém srdci nebo v cestě
Oh, na to jsem se moc bál žít ve tvých stopách
Living life in your footsteps
Living life in your footsteps
Žít ve tvých stopách
Žít ve tvých stopách
Still she calls me back
Still she calls me
Stejně mi zavolá zpět
Stejně mi zavolá

Text pridala AAAAAAA3

Video přidala AAAAAAA3

Preklad pridala AAAAAAA3

Preklad opravila AAAAAAA3

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Stick Season

Noah Kahan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.