Playlisty Akcie
Reklama

Please - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I stare at the headlights 'til I get my head right
And the dogs stop their howls on the porch
My head is an ocean and I'm getting homesick
For a place I've never known
And I just keep laughing when I'm stuck in traffic
At the metaphor I've become
Zírám na světlomety, dokud nespravím svou hlavu
A psi zastavují své vytí na verandě
Má hlava je oceán a mně se začíná stýskat po domově
Po místě, které jsem nikdy neznal
A tak se jen směji, zatímco jsem uvízl v zácpě
Nad tou metaforou, kterou jsem se stal
Maybe I'm restless, a manic, depressive
Or maybe I need someone
Or maybe not
Možná jsem neklidný, šílený, depresivní
Nebo možná někoho potřebuji
Nebo možná ne
So please just give me something for the pain
'Cause my heart softens to your name
And when you're gone I come undone
And when you're gone how come I'm weak
And I walk wires and I pull teeth
And I'm so tired of chasing dreams
I need someone to wake me up
I need someone to wake me up
Oooh, oooh, oooh, oooh
Tak prosím, jen mi dej něco na tu bolest
Protože mé srdce měkne nad tvým jménem
A když jsi pryč, jsem rozpáraný
A když jsi pryč, jak se stávám slabým
A procházím telegramy a zatínám zuby
A jsem tak unavený honěním se za sny
Potřebuji někoho, kdo mě probudí
Potřebuji někoho, kdo mě probudí
Aach, aach, aach, aach
I remember the evening you showed me Cat Stevens
Now I fill the room up with "Father and Son"
Two minutes emotion, for I was frozen
By the fear and the boredom
Now I've run out of reasons to pick up your pieces
I just tried to recall what once was
Vzpomínám si na ten večer, kdy jsi mi představila Cat Stevens
Nyní vyplňuji místnost ''Otcem a Synem''
Dvě minuty emocí, ze kterých jsem byl zmražený
Strachem a nudou
Nyní utíkám před důvody, abych oživil tvé kousky
Jen jsem se snažil si vzít zpětt to, co už jednou bylo
Maybe I'm desperate, a manic, depressive
Or maybe I need someone
Or maybe not
Možná jsem zoufalý, šílený, depresivní
Nebo možná někoho potřebuji
Nebo možná ne
So please just give me something for the pain
'Cause my heart softens to your name
And when you're gone I come undone
And when you're gone I come un–
Weak, and I walk wires and I pull teeth
And I'm so tired of chasing dreams
I need someone to wake me up
I need someone to wake me up
Oooh, oooh, oooh, oooh
Tak prosím, jen mi dej něco na tu bolest
Protože mé srdce měkne nad tvým jménem
A když jsi pryč, jsem rozpáraný
A když jsi pryč, jsem roz-
Slabý, a procházím telegramy a zatínám zuby
A jsem tak unavený honěním se za sny
Potřebuji někoho, kdo mě probudí
Potřebuji někoho, kdo mě probudí
Aach, aach, aach, aach
And I want you
Oh my god, I want you
To see me here this day
And I want you
Fill your sleep and haunt you
To see the mess you've made
You've made
And I want you
And all my dreams are no use
When I am wide awake
And I want to
Believe I haven't lost you
It's driving me insane
Insane
Já chci tebe
Ach můj bože, já chci tebe
Abys mě zde dnes viděla
Já chci tebe
Zaplnit tvůj spánek a strašit tě
Abys viděla ten nepořádek, který jsi stvořila
Stvořila jsi
Já chci tebe
Všechny mé sny jsou nepoužitélné
Když jsem zcela vzhůru
A chci
Věřit, že jsem tě neztratil
Šílím z toho
Šílím
So please just give me something for the pain
'Cause my heart softens to your name
And when you're gone I come undone
And when you're gone I come un–
Weak, and I walk wires and I pull teeth
And I'm so tired of chasing dreams
I need someone to wake me up
I need someone to wake me up
Oooh, oooh
Tak prosím, jen mi dej něco na tu bolest
Protože mé srdce měkne nad tvým jménem
A když jsi pryč, jsem rozpáraný
A když jsi pryč, jsem roz-
Slabý, a procházím telegramy a zatínám zuby
A jsem tak unavený honěním se za sny
Potřebuji někoho, kdo mě probudí
Potřebuji někoho, kdo mě probudí
Aach, aach, aach, aach

Text pridala Valse

Video přidala AAAAAAA3

Preklad pridala Valse

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Hurt Somebody

Noah Kahan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.