Playlisty Akcie
Reklama

Halloween - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I’m sailing away to a place I’m afraid of
The dawn isn’t here
The sun hasn’t rose
Plavím se pryč, na místo, co se ho bojím
Úsvit tu není,
Slunce nevyšlo
I’m drinking my days with the coastal longshoreman
They got money to make
And children back home
Své dny jsem propil s pracovníkem u přístavu
Mají co na práci
A děti doma
And the last that I heard you were down in New Orleans
Working your days at the print
A naposled co jsem o tobě slyšel, byla jsi dole v New Orleans
Pracovala celé dny u tisku
I drink ‘till I drown and I smoke ‘till im burning
Your hands are all over my scent
Piju dokud se netopím a kouřím dokud nehořím
Tvé ruce jsou všude na mé vůni
I worry for you
You worry for me
And it’s fine if we know we won’t change
Mám o tebe strach,
A ty máš strach o mě
Je v pořádku vědět, že se nezměníme
Collect every dream
In these old empty pockets
And hope that I’ll need them some day
Sbírám každý sen
V těhle starých a prázdných kapsách
A doufám, že je jednoho dne budu potřebovat
But the wreckage of you I no longer reside in
The bridges have long since been burnt
the ash of the home that I started the fire
It starts to return to the earth
I’m leaving this town and I’m changing my address
I know that you’ll come if you want
It’s not Halloween but the ghost you dressed up as
Sure knows how to haunt
Yeah you know how to haunt
Ale ty trosky z tebe, ve kterých se už nenacházím
Ty mosty které byly dávno spáleny
Ten popel z domova, který jsem zapálil
Začíná se vracet na Zem.
Opouštím město a měním svou adresu
Vím, že přijdeš, když budeš chtít
Není Halloween ale duch, za kterého jsi se převlékla
Jistě ví jak se má strašit
Jo, víš jak se má strašit
It’s an Ode to the hole that I’ve found myself stuck in
A song for the grave that I’ve dug
Je to óda pro díru ve které jsem se našel ztraceným
Píseň pro hrob který jsem vykopal
There’s a murder of crows in the low light off Boston
And I see your face in each one
Ve stinných místech Bostonu se nachází hejno vrán
A já vidím tvou tvář v každé z nich
I’m losing myself in the tiniest objects
I’m seeing my life on a screen
Ztrácím se v nejmenších objektech
Vidím svůj život na plátně
I’m hearing your voice in a strange foreign language
If only I learned how to speak
Slyším tvůj hlas v tom podivném jazyku
Kéž bych věděl, co znamená
But the wreckage of you I no longer reside in
The bridges have long since been burnt
the ash of the home that I started the fire
It starts to return to the earth
I’m leaving this town and I’m changing my address
I know that you’ll come if you want
It’s not Halloween but the ghost you dressed up as
Sure knows how to haunt
Yeah you know how to haunt
Ale ty trosky z tebe, ve kterých se už nenacházím
Ty mosty které byly dávno spáleny
Ten popel z domova, který jsem zapálil
Začíná se vracet na Zem.
Opouštím město a měním svou adresu
Vím, že přijdeš, když budeš chtít
Není Halloween ale duch, za kterého jsi se převlékla
Jistě ví jak se má strašit
Jo, víš jak se má strašit
I know that you fear that I’m wicked and weary
I know that you’re fearing the end
But I only tell truth when I’m sure that I’m lying
So I’m setting sail once again
Vím že se bojíš že jsem zkažený a malátný
Vím že se bojíš konce
Ale povídám pravdu, jen když si jsem jist že lžu
A tak se znova vydávám na plavbu

Text pridala AAAAAAA3

Video přidala AAAAAAA3

Preklad pridala AAAAAAA3

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Stick Season

Noah Kahan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.