Playlisty Akcie
Reklama

Catastrophize - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

So when my thoughts take off
May I breathe deep
Lord, help me strong
When old loss comes to meet me
Keep my fingers crossed
Keep my knees weak
Are we all such fragile things?
And maybe remember the past
But not hang on to our old ways
Let's pity laugh at the jokes we tell in bad taste
All my friends think I'm funny in a sad way
But they know not how they speak
Když mé myšlenky vzlétnou
Mohu zhluboka dýchat
Pane, pomoz mi být silný
Když se má stará prohra se mnou setká
Držím své prsty zkřížené
Slábnou mi kolena
Jsme všichni tak křehcí?
A možná si vzpomenu na minulost
Ale nezůstávej na svých starých způsobech
Pojďme se soucitně smát vtipům, které jsme řekli v špatné náladě
Všichni mí přátelé si myslí, že jsem vtipný tím špatným způsobem
Ale oni neví, co říkají
Oh my god
While you sit and wait for time
To change your luck
And open up those blinds
Oh don't you know
Don't you know that you're the last thing on my mind
Oh I catastrophize
Oh I catastrophize
O můj bože
Zatímco sedíš a čekáš na čas
Kdy se změní tvé štěstí
A otevřeš žaluzie
Nevíš, že jsi ta poslední věc na mé mysli
Oh, jsem katastrofální
Oh, jsem katastrofální
Let me see the world
Through the kindness of my dad's eyes
Let every photograph be taken from my bad side
So when the world sees my face
They'll never ask why
I look the way I do
Nech mě vidět svět
Skrz laskavost očí mého táty
Dovol, aby každá fotografie byla pořízena z mé špatné strany
Takže když svět uvidí můj obličej
Nikdy se mě nebudou ptát proč
Vypadám tak, jak vypadám
So let my soul
Be the only thing to guide me
I've told the world
And all my anger dies behind me
So if I fail
I can blame it on bad timing
I love nothing that I can lose
Tak nech mou duši
Být jedinou věcí, co mě vede
Řekl jsem světu
A všechen můj vztek zemřel za mnou
Takže když selžu
Mohu to svést na špatné načasování
Nemiluji nic z toho, co můžu ztratit

Text pridala Valse

Text opravila AAAAAAA3

Video přidala AAAAAAA3

Preklad pridala Valse

Preklad opravila AAAAAAA3

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Hurt Somebody

Noah Kahan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.