Playlisty Pokec
Reklama
Beyonce: The heart is stronger than you think
It's like it can go through anything
And even when you think it can't it finds a way to still push on, though
Carrie: Sometimes you want to run away
Ain't got the patience for the pain
And if you don't believe it look into your heart the beat goes on
Beyonce:Srdce je silnější než se zdá
Projde přeze vše
A i když si myslíš, že tomu tak není, že najde způsob, jak tlačit na stále,
i když
Carrie:Někdy chceš běžet pryč
Nemáš trpělivost snášet tu bolest
A když nevěříš koukni do svýho srdce které stále bije
Rihanna: I'm tellin' you that
Things get better
Through whatever
If you fall, dust it off, don't let up
Sheryl: Don't you know you can go be your own miracle
Beyonce: You need to know
Rihanna:říkám ti
že bude líp
přes cokoliv
Jestli padáš,Nech toho,nenech se
Sheryl:Nevíš že můžeš být svým vlastním zázrakem
Beyonce.měla by si to vědět
CHORUS
Sheryl: If the mind keeps thinking you've had enough
But the heart keeps telling you don't give up
Sheryl/Beyonce: Who are we to be questioning,
wondering what is what
Don't give up
THROUGH IT ALL, JUST STAND UP!
Refrén:
Sheryl:Jestli si stále myslíš že už toho máš dost
Ale srdce stále říká,nevzdávej to
Sheryl/Beyonce:kým jsme tázáni
Zajímáme se co je co
Nevzdávej to
Přeze všechno,Vstaň
Fergie: It's like we all have better days
Problems getting all up in your face
Leona: Just because you go through it
Fergie: Don't mean it got to take control, no
Leona: You ain't gotta find no hiding place
Keyshia: Because the heart can beat the hate
Leona: Don't wanna let your mind keep playin' you
Keyshia: And sayin' you can't go on
Fergie:Všichni máme lepší dny
Problémy stoupají do tvýho obličeje
Leona:Jen proto že jdeš přeze vše
Fergie:neznamená že musíš převzít kontrolu,ne
Leona:Musíš najít ztracený úkryt
Keyshia:Protože srdce může porazit nenávist
Leona:Nechtěj aby si tvá mysl s tebou hrála
Keyshia:A říkala nemůžeš jít dál
Rihanna: I'm tellin' you that
Miley: Things get better
Through whatever
Rihanna: If you fall
Miley: Dust if off, don't let up
LeAnn: Don't you know you
Natasha: Can go
LeAnn: Be your own
Natasha: Miracle
Carrie: You need to know
Rihanna:říkala jsem
Miley:že bude líp
přeze všechno
Rihanna:jestli padáš
Miley:Nech toho,nenech se
LeAnn:Nevíš že
Natasha:můžeš
LeAnn:Být svým vlastním
Natasha:zázrakem
Carrie:musíš to vědět
Ensemble: CHORUS
If the mind keeps thinking you've had enough
Melissa: adlibs
But the heart keeps telling you don't give up
Melissa: adlibs
Who are we to be questioning, wondering what is what
Don't give up
Melissa: adlibs
THROUGH IT ALL, JUST STAND UP!
IF WE ALL, JUST STAND UP!
Mary: You don't gotta be a prisoner in your mind
Ciara: If you fall, dust it off
Mary: You can live your life
Rihanna/Carrie: Yeah
Mary: Let your heart be your guide
Rihanna/Carrie: Yeah yeah yeah
Mariah: And you will know that you're good if you trust in the good
Ashanti: Everything will be alright, yeah
Light up the dark, if you follow your heart
Mary: And it will get better
Mariah: Through whatever
Refrén:
Jestli si pořád myslíš že už toho máš dost
Ale srdce pořád říká nevzdávej se
Kým jsme tázáni,
PŘEZE VŠECHNO,VSTAŇ!
JESTLI MY VŠICHNI,VSTAŇ!
Ensemble: CHORUS
If the mind keeps thinking you've had enough
But the heart keeps telling you don't give up
Who are we to be questioning, wondering what is what
Don't give up
THROUGH IT ALL, JUST STAND UP!
Ensemble: CHORUS
If the mind keeps thinking you've had enough
But the heart keeps telling you don't give up
Who are we to be questioning, wondering what is what
Don't give up
THROUGH IT ALL, JUST STAND UP!
Fergie: You got it in you, find it within
You got in now, find it within now
You got in you, find it within
You got in now, find it within now
You got in you, find it within
Find it within you, find it within
Everyone: THROUGH IT ALL, JUST STAND UP!
Mary:nemusíš být vězněm ve své mysli
Ciara:jestli padáš,nechtoho
Mary:můžeš žít svůj život
Rihanna/Carrie:yeah
Mary:Nech své srdce být tvým průvodcem
Rihanna/Carrie:yeah yeah yeah
Mariah:A budeš dobrá pokud uvěříš v dobro
Ashanti:Vše bude v pohodě,yeah
Světlo rozzáří tmu jestli budeš následovat své srdce
Mary:A uvěříš že bude líp
Mariah:přeze vše

Text pridala Sway

Preklad pridala Shmoulinka

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Just stand up for cancer

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.