Playlisty Pokec
Reklama

Lucid Dreams - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you
So I must replace you, oh
Easier said than done
I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one
But I am the better one
I won't let you forget me.
Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe
Nemôžem vziať späť lásku, ktorú som ti dal
Som v bode v ktorom ťa milujem aj nenávidím Nemôžem ťa zmeniť
Tak ťa musím nahradiť, oh
Jednoduchšie povedať ako urobiť
Myslel som že si bola tá
Ktorá počúvala moje srdce namiesto mojej hlavy
Našla si si iného
Ale ja som ten lepší
Nenechám ťa zabudnúť na mňa.
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you
So I must replace you, oh
Easier said than done
I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one
But I am the better one
I won't let you forget me.
Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe
Nemôžem vziať späť lásku, ktorú som ti dal
Som v bode v ktorom ťa milujem aj nenávidím Nemôžem ťa zmeniť
Tak ťa musím nahradiť, oh
Jednoduchšie povedať ako urobiť
Myslel som že si bola tá
Ktorá počúvala moje srdce namiesto mojej hlavy
Našla si si iného
Ale ja som ten lepší
Nenechám ťa zabudnúť na mňa.
You left me falling and landing inside my grave
I know that you want me dead.
Nechala si ma padať a dopadnúť do môjho hrobu
Viem že chceš aby som umrel.

I take prescriptions to make me feel a-okay
I know it's all in my head.
Berem lieky aby som sa cítil v pohode
Viem že je to všetko v mojej hlave.
I have these lucid dreams
where I can't move a thing
Thinking of you in my bed.
Mám tieto luicidné sny
V ktorých neviem ničím pohnúť
Myslím na teba v mojej posteli.
You were my everything
Thoughts of a wedding ring
Now I'm just better off dead.
Bola si moje všetko
Myšlienky o snubnom prsteni
No teraz by bolo lepšie keby som nežil.
I'll do it over again
I didn't want it to end.
Urobím to znova
Nechcel som, aby to skončilo.
I watch it blow in the wind
I should've listened to my friends.
Pozorujem, ako to vanie vo vetre
Mal som počúvať svojich priateľov.
Leave this shit in the past
But I wanted to last
You were made outta plastic (fake!)
Nechať tieto sračky byť minulosťou
Ale chcel som, aby to trvalo
Bola si vyrobená z plastu (falošná!)
I was tangled up in your drastic ways
Who knew evil girls had the prettiest face?
Bol som zamotaný v tvojich drastických spôsoboch
Kto mohol vedieť že zlé dievčatá sú najkrajšie?

You gave me a heart that was full of mistakes
I gave you my heart and you made heart break.
Dala si mi srdce ktoré bolo plné chýb
Ja som ti dal srdce a ty si mi ho zlomila.
You made my heart break
You made my heart ache ( I still see your shadows in my room)
Zlomila si mi srdce
Spôsobila si mi bolesť srdca (Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe)
You made my heart break
You made my heart ache ( Can't take back the love that I gave you)
Zlomila si mi srdce
Spôsobila si mi bolesť srdca (Nemôžem vziať späť lásku, ktorú som ti dal)
You made my heart break (Were made outta plastic fake!)
You made my heart ache (I still see your shadows in my room)
Zlomila si mi srdce (Vyrobená z plastu-falošná!)
Spôsobila si mi bolesť srdca (Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe)
You made my heart break again
(I was tangled up your drastic ways)
(Who knew evil girls have the prettiest face?)
Znova si mi zlomila srdce
(Bol som zamotaný tvojimi dastickými spôsobmi)
(Kto mohol vedieť že zlé dievčatá sú najkrajšie?)

I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you
So I must replace you, oh
Easier said than done
I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one
But I am the better one
I won't let you forget me.
Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe
Nemôžem vziať späť lásku, ktorú som ti dal
Som v bode v ktorom ťa milujem aj nenávidím Nemôžem ťa zmeniť
Tak ťa musím nahradiť, oh
Jednoduchšie povedať ako urobiť
Myslel som že si bola tá
Ktorá počúvala moje srdce namiesto mojej hlavy
Našla si si iného
Ale ja som ten lepší
Nenechám ťa zabudnúť na mňa.
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you
So I must replace you, oh
Easier said than done
I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one
But I am the better one
I won't let you forget me.
Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe
Nemôžem vziať späť lásku, ktorú som ti dal
Som v bode v ktorom ťa milujem aj nenávidím Nemôžem ťa zmeniť
Tak ťa musím nahradiť, oh
Jednoduchšie povedať ako urobiť
Myslel som že si bola tá
Ktorá počúvala moje srdce namiesto mojej hlavy
Našla si si iného
Ale ja som ten lepší
Nenechám ťa zabudnúť na mňa.
Leave this shit in the past
But I wanted to last
You were made outta plastic (fake!)
I was tangled up in your drastic ways
Who knew evil girls have the prettiest face?
Nechať tieto sračky byť minulosťou
Ale chcel som, aby to trvalo
Bola si vyrobená z plastu (falošná!)
Bol som zamotaný v tvojich drastických spôsoboch Kto mohol vedieť že zlé dievčatá sú najkrajšie?
Easier said than done, I thought you were ....
.... Instead of my head
Jednoduchšie povedať ako urobiť, Myslel som že si bola ..... Namiesto mojej hlavy
You found another ..... Better one
I won't let you forget me.
Našla si si iného ..... Lepšieho
Nenechám ťa zabudnúť na mňa.

Text pridala SimoneZ

Text opravil Awo

Video přidala NutiTuti

Preklad pridala SimoneZ

Preklad opravil MartinLobb

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Goodbye & Good Riddance

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.