Playlisty Akcie
Reklama

New Dawn Fades - text, preklad

playlist Playlist
A change of speed, a change of style
A change of scene, with no regrets
A chance to watch, admire the distance
Still occupied, though you forget
Different colours, different shades
Over each mistakes were made
I took the blame
Změna rychlosti, změna stylu
Změna scény, bez lítosti
Příležitost pozorovat, obdivovat odstup
Stále obsazený, třebaže zapomeneš
Odlišné barvy, odlišné odstíny
Za každou chybu, která kdy byla učiněna
Převzal jsem vinu
Directionless so plain to see,
A loaded gun won't set you free
So you say
Bezcílný, tak jasně vidět
Nabitá zbraň tě nevysvobodí
Tak to říkáš
We'll share a drink and step outside
An angry voice and one who cried
'We'll give you everything and more
The strain's too much, can't take much more"
I've walked on water, run through fire
Can't seem to feel it anymore
Podělíme se o pití a vyjdeme ven
Zlostný hlas a kdosi, kdo křičel
"Dáme ti všechno a ještě víc
Napětí je přespříliš, nemůžeš snést o moc víc"
Chodil jsem po vodě, probíhal ohněm
Nemohu to nadále cítit, už ne
It was me, waiting for me
Hoping for something more
Me, seeing me this time
Hoping for something else
Byl jsem to já, čekaje na sebe
Doufaje v něco víc
Já, vidět mě tentokrát
Doufaje v něco jiného

Text pridal RoBeeN

Text opravil PsychoKiller

Preklad pridala chimaera

Preklad opravil PsychoKiller

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Unknown Pleasures

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.