Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Dracula:][Drákula:]
Embraced your god with heart and soul.
You blessed me, then you killed my love.
I cursed my faith in the lord from the devils shore.
I promise you a genocide, a dawn of death and fraud.
Obejmi svého boha srdcem a duší
Požehnala jsi mi, potom zabila mou lásku
Proklel jsem mou víru v pána z ďáblova pobřeží
Slibuji ti genocidu, úsvit smrti a podvodu
I'll paint the world with the blood from the hands of your god.
...from the hands of your god.
Namaluji svět krví z rukou tvého boha
...rukou tvého boha
Confession, grace, your own denial, anything just to survive.
Existence with betrayal and lies, there'll be no compromise.
I promise you a trip to hell, get ready for the road.
The antichrist is out tonight and it's all from the hands of your god.
Zpověď, milost tvé vlastní odmítnutí, cokoli jenom přežít
Bytí se zradou a lží, nebude žádný kompromis
Slibiuji ti výlet do pekla, připrav se na cestu.
Antikrist je dneska venkua vše je to z rukou tvého boha
Ring the bells for judgement day.
Now the rage is on.
The devil's on a quest tonight to take you home.
I promise you a genocide, a dawn of death and fraud.
Zazvoň na zvony pro soudný den
Teď je hněv v dohledu
Ďábel dnes pátrá aby tě vzal domů
Slibuji ti genocidu, úsvit smrti a podvodu
I'll paint the world with the blood from the hands of your god. Namaluji svět krví z rukou tvého boha

Text pridal paja65

Video přidal paja65

Preklad pridal Geralt

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.