Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

All of the world
Pay attention, JOOHONEY 1HUNNIT, I'm ready, woo
Yeah that's my psyche, ya
인생은 마치 바이킹 ya
창창한 날의 앞길 ya
난 다시 한번 화이팅 uh
Yeah that's my psyche, ya
인생은 마치 하이킹
올라가는 정상길
난 다시 한번 화이팅
무대 위에 무대포 uh
놀줄 아는 큰 배포 uh
I'm the top 앞서 나가는 애들
싹다 잡어 싸그리 모아 댐벼 uh
현상수배 uh
긴장 타라 명사수 제거
돈 check 하기 전에 mic check uh
All kill 하기 전에 미리 Back off
트렌드 싹 쓸어 담아 흡입해 맞아 난 괴물
고집이 자리해 썩어 문드러가는 퇴물
그것들 꿀꺽하고 씹어 삼켜
필요 없어 다 집어삼켜
펑 터지는 flash ay
신발은 항상 fresh ay
걸어가는 red carpet ay
뭐 있어 걍 즐겨 이렇게
자신감은 나의 재능 ay
Swag on my body cuz I slay
척 하지 말아 L are fake
뭐 있어 걍 춤춰 이렇게
Yeah that's my psyche, ya
인생은 마치 바이킹 ya
창창한 날의 앞길 ya
난 다시 한번 화이팅 uh
Yeah that's my psyche, ya
인생은 마치 하이킹 ya
올라가는 정상길 ya
난 다시 한번 화이팅 uh
Ah, ah, ah, ah
I wanna be like Michael (Jackson)
But I'm not a moonwalker (Moonwalking)
Cuz l'm always moving forward
When l'm landing on the brand hah, go yard
똥폼 잡으면 리액션 오 열
내 표정 시스루 훤히 다보여
꿰뚫어보는 자만한 눈빛들
하나같이 충혈돼 시뻘겋게 무서워요
번쩍이는 조명 속 춤사위
이건 Random game 주사위
던져지는 바로 지금 이 순간이
SO1OF Just do it everybody
Yeah that's my psyche, ya
인생은 마치 바이킹 ya
창창한 날의 앞길 ya
난 다시 한번 화이팅 uh
Yeah that's my psyche, ya
인생은 마치 하이킹 ya
올라가는 정상길 ya
난 다시 한번 화이팅 uh
난 끊임없이 노력해 왔어
뭐라고 지껄이건 두 귀를 막았어
그게 아니라고 날 묶어놓고 가둬갔어
차라리 깊은 잠이 낫겠다며 두 눈을 감았어
사리분별 조차 안 가면서 달콤한
사탕 발린 말들을 씁쓸하게 삼켜야만
했던 날들이 이젠 아무렇지 않아 난
열 받은 머리위로 부는 시들한 바람만
획 하고 지나쳐가는 몇몇의 사람과
나눈 열정의 대화는 가벼워진 만담만
그 열정 하나만 보고 가다 보면
다른걸 잃어가나 봐 현실을 알아가
열 받은 머리위로 부는 시들한 바람만
획 하고 지나쳐가는 몇몇의 사람과
나눈 열정의 대화는 가벼워진 만담만
그 열정 하나만 보고 가다 보면
다른걸 잃어가나 봐 현실을 알아가
수많은 고심 끝에 내리고 내린 결정
자신을 의심해온 나의 결점
본능에 맡기고 점점 올라가는 정점
인생의 마침표는 내가 알아서 점쳐
펑 터지는 flash ay
신발은 항상 fresh ay
걸어가는 red carpet ay
뭐 있어 걍 즐겨 이렇게
자신감은 나의 재능 ay
Swag on my body cuz I slay
척 하지 말아 L are fake
뭐 있어 걍 춤춰 이렇게
Yeah that's my psyche, ya
인생은 마치 바이킹 ya
창창한 날의 앞길 ya
난 다시 한번 화이팅 uh
Yeah that's my psyche, ya
인생은 마치 하이킹 ya
올라가는 정상길 ya
난 다시 한번 화이팅 uh

Text pridala nattscs

Video přidala nattscs

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

MIXTAPE [ PSYCHE ]

Joohoney texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.