Playlisty Pokec
Reklama

Dark & Cloudy - text

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Dark and cloudy
어두운 지난 날의 나의 story
어지럽게 왜 자꾸 나를 흔들어
나 힘들어 My life
La di da di
눈부신 나의 꿈들은 sun shinin'
너와 나의 색은 점점 물들어
그렇게 길들어
My love
7년전 어쩌면 지금보다 불행했을진 몰라도
근거 없는 내 실력 믿고 패기 하나로
난 여럿 회사들에게 거절을 놨어
어두웠던 과거의 두 눈은 검은 악의로 가득 찼

편파된 회사에 맞서 진실을 담았어 열정을 쫓
았어
너무 쫓아서 열정의 바닥에 다다랐어
일어나고 싶어도 일어날 수 없는 느낌
저 사람들은 절대로 내가 누군지 느낄 수가 없

그저 잘 팔리면 되지 하는 궁리 이 바닥에 그지
같은 저 순리
머리 맞대고 굴리는 소리 싫어 깨고 싶었던 거
야 이 갑갑한 룰이
Damn l'm in the trap please let me out
I'm not a your jewelry
늘 어둠 속에 갇혀 난 길을 잃었어
(빛을 잃어갔어)
But 캄캄하고 습한 이 곳에서 다시 I'm burnin' star
Dark and cloudy
This ma story
I'm not scary
Anymore babe
Dark and cloudy
어두운 지난 날의 나의 story
어지럽게 왜 자꾸 나를 흔들어
나 힘들어 My life
La di da di
눈부신 나의 꿈들은 sun shinin'
너와 나의 색은 점점 물들어
그렇게 길들어
My love (My love)
Love and glory
지금 내가 걷고 있는 이 거리
지난 날의 나는 전부 털었어
늘 믿고서
우린
Love and glory
지금 내가 걷고 있는 이 거리
지난 날의 나는 전부 털었어
늘 믿고서
우린
Peace (Peace)
Реаce (Рeace)

Text pridala nattscs

Video přidala nattscs

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

MIXTAPE [ PSYCHE ]

Joohoney texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.