Playlisty Pokec
Reklama

Worth The Wait - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I want a man who will call me baby
In the light of day and in the dark of night
When the stars shine for the taking
The kind of love, kind of love
That’s worth the wait
Chci muže, který mi bude říkat baby
ve světle dne i ve tmě noci,
když hvězdy září k užívání.
Ten druh lásky, druh lásky
na který stojí za to čekat.

The petals fall year after year as time goes on
And we will search in vain and in fear for the comfort of
That fairytale alchemist who makes our weakness strong
And we mistake this fantasy for love

Okvětní lísky opadávají rok co rok, jak čas plyne
a my budeme marně a ve strachu hledat útěchu
toho pohádkového alchymisty, který činí naši slabost silnou
a pleteme si tuto fantasii s láskou

But I don’t need a man
Who doesn’t understand
The difference separating need and trust

ale já nepotřebuji muže,
který nerozumí
rozdílu oddělujícímu potřebu a důvěru

‘Cause I want a man who will call me baby
In the light of day and in the dark of night
When the stars shine for the taking
And my good is his and his good is mine
Is a heart of love that never fades
His a courage far too rare these days
It’s the kind of love, kind of love Worth the wait

Protože Chci muže, který mi bude říkat baby
ve světle dne i ve tmě noci,
když hvězdy září k užívání.
A moje dobro je jeho a jeho dobro je moje
Je srdce lásky které nikdy nevybledne
Jeho kuráž je daleko vzácnější v těchhle dnech.
Je to druh lásky, druh lásky, hoden čekání.

You don’t have to be hopeless to be hopeless romantic
Desperation only intervenes
In giving we receive
Beyond what we believe
Love will come
Will you be ready?

Nemusíš být beznadějný, abys byl beznadějný romantik
Zoufalství zasáhne jen,
když nám dá víc,
než v co věříme,
láska přijde,
budeš připraven?

Will you be ready for a man who will call you baby
In the light of day and in the dark of night
When the stars shine for the taking
My good is his and his good is mine
Is a heart of love that never fades
His a courage far too rare these days
It’s the kind of love, kind of love
Worth the wait
Worth the wait
Budeš připraven/a na muže, který ti bude říkat baby
ve světle dne a ve tmě noci.
když hvězdy září k užívání
A moje dobro je jeho a jeho dobro je moje
Je srdce lásky které nikdy nevybledne
Jeho kuráž je daleko vzácnější v těchhle dnech.
Je to druh lásky, druh lásky,
hoden čekání,
hoden čekání

Text pridala thrisha

Video přidala thrisha

Preklad pridala thrisha

Preklad opravila thrisha

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Bare feet

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.