Playlisty Pokec
Reklama

The Difference - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I said “why do you chase me so
When you know I won’t give in?”
He paused at me, his eyes narrowed
Said “I can’t help it (you little bitch!)”
Řekla jsem: 'Proč mě tak uháníš,
když víš, že se nevzdám?'
Přerušil mě, přimhouřil oči,
řekl: 'Nemůžu si pomoct (ty malá potvoro!)'

And so he listened while I told
And he answered when I asked
And with the stories of my soul
He drew a map

A tak poslouchal, zatímco jsem mluvila
a odpovídal, když jsem se ptala
a s příběhy mé duše
nakreslil mapu.

He doesn’t do what I want when I want it
But he does what I need when I need it
Gosh damn, somehow that man, he knows the difference
He doesn’t do what I want when I want it
But he does what I need when I need it
Gosh damn, somehow that man, he knows the difference

Nedělá, co chci, když to chci
ale dělá co potřebuju, když to potřebuju
Bože sakra, nějak ten chlap, zná rozdíl
Nedělá, co chci, když to chci
ale dělá co potřebuju, když to potřebuju
Bože sakra, nějak ten chlap, zná rozdíl

He breathes embers into sparks
Just to keep my body warm at night
Takes the temperature of my heart
And keeps the stars I hang my dreams on in his sight

Fouká uhlíky do žhava,
prostě, aby udržel mé tělo teplé v noci
Měří teplotu mého srdce
A drží hvězdy, na které věším své sny, v jeho očích

& I will go to any length
To live up to the strength he knows I have
I will travel any route
To give up doubt of the woman he knows I am

Půjdu kamkoliv,
abych dokázala sílu,
o které ví, že ji mám,
Pojedu kamkoliv,
aby se nepochyboval o ženě, jakou ví, že jsem.

He doesn’t do what I want when I want it
But he does what I need when I need it
Gosh damn, somehow that man, he knows the difference
He doesn’t do what I want when I want it
But he does what I need when I need it
Gosh damn, somehow that man, he knows the difference

Nedělá, co chci, když to chci
ale dělá co potřebuju, když to potřebuju
Bože sakra, nějak ten chlap, zná rozdíl
Nedělá, co chci, když to chci
ale dělá co potřebuju, když to potřebuju
Bože sakra, nějak ten chlap, zná rozdíl

Lord knows only time will tell
If ever I’ll blush for someone else
He compels me with his heartfelt
Honesty unparalleled

Bůh ví, že jen čas ukáže,
jestli se někdy budu červenat pro někoho jiného.
Nutí mě svou procítěnou upřímností,
která nemá obdoby

He peers around my learning curve
Calls me on my shortsighted nerve
Knows me better than I know myself

Prohlédne mou křivku zkušeností
Volá na můj krátkozraký nerv
Zná mě lépe, než já sama sebe

He doesn’t do what I want when I want it
But he does what I need when I need it
Gosh damn, somehow that man, he knows the difference
He doesn’t do what I want when I want it
But he does what I need when I need it
Gosh damn, somehow that man, he knows the difference

Nedělá, co chci, když to chci
ale dělá co potřebuju, když to potřebuju
Bože sakra, nějak ten chlap, zná rozdíl
Nedělá, co chci, když to chci
ale dělá co potřebuju, když to potřebuju
Bože sakra, nějak ten chlap, zná rozdíl

He doesn’t follow where I walk
But if I turn, he will be there
How can a man who’s such a rock
Be lighter than the air?

Nenásleduje mě, kam kráčím,
ale když se otočím, bude tam.
Jak může muž, který je taková skála,
být lehčí než vzduch?

Text pridala thrisha

Video přidala thrisha

Preklad pridala thrisha

Preklad opravila thrisha

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Bare feet

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.