Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist
We go together
Better than birds of a feather, you and me
We change the weather, yeah
I'm feeling heat in December when you're 'round me
Kráčíme spolu
Jsme víc než jen ptáci z peří, ty a já
Měníme počasí, jo
Cítím teplo v prosinci, když jsi okolo mě
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine in the pain, the tattoo inside my brain
And baby, you know it's obvious
Tancoval jsem na střechách aut a potácel se z barů
Následuju tě ve tmě, nemůžu dostat dost
Jsi můj lék proti bolesti, tetování v mém mozku
A zlato, ty víš, že je to zřejmé
I'm a sucker for you
You say the word and I'll go anywhere blindly
I'm a sucker for you, yeah
Any road you take, you know that you'll find me
I am a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you), about you (About you)
And you're making the typical me break my typical rules
It's true, I'm a sucker for you, yeah
Mám pro tebe slabost
Řekneš slovo a půjdu za tebou slepě kamkoli
Mám pro tebe slabost, jo
Ať si vybereš jakoukoliv cestu, víš, že mě najdeš
Mám slabost pro všechny ty podprahový věci, které o tobě nikdo neví (o tobě), o tobě (o tobě)
A ty nutíš typického mě porušovat má typická pravidla
Je to pravda, mám pro tebe slabost, jo
Don't complicate it (Yeah)
'Cause I know you and you know everything about me
I can't remember (Yeah) all of the nights
I don't remember when you're 'round me (Oh, yeah, yeah)
Nekomplikuj to (Jo)
Protože tě znám a ty o mně víš všechno
Nemůžu si pamtovat (Jo) na všechny noci
Nepamatuji si, kdy jsi mi nablízku (Oh, jo, jo)
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine in the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it's obvious
Tancoval jsem na střechách aut a potácel se z barů
Následuju tě ve tmě, nemůžu dostat dost
Jsi můj lék proti bolesti, tetování v mém mozku
A zlato, ty víš, že je to zřejmé
I'm a sucker for you
You say the word and I'll go anywhere blindly
I'm a sucker for you, yeah
Any road you take, you know that you'll find me
I am a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you), about you (About you)
And you're making the typical me break my typical rules
It's true, I'm a sucker for you, yeah
(I'm a sucker for you)
Mám pro tebe slabost
Řekneš slovo a půjdu za tebou slepě kamkoli
Mám pro tebe slabost, jo
Ať si vybereš jakoukoliv cestu, víš, že mě najdeš
Mám slabost pro všechny ty podprahový věci, které o tobě nikdo neví (o tobě), o tobě (o tobě)
A ty nutíš typického mě porušovat má typická pravidla
Je to pravda, mám pro tebe slabost, jo
(Mám pro tebe slabost)
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine in the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it's obvious
Tancoval jsem na střechách aut a potácel se z barů
Následuju tě ve tmě, nemůžu dostat dost
Jsi můj lék proti bolesti, tetování v mém mozku
A zlato, ty víš, že je to zřejmé
I'm a sucker for you, yeah
You say the word and I'll go anywhere blindly
I'm a sucker for you, yeah
Any road you take, you know that you'll find me
I am a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you), about you (About you)
And you're making the typical me break my typical rules
It's true, I'm a sucker for you
I'm a sucker for you
Mám pro tebe slabost
Řekneš slovo a půjdu za tebou slepě kamkoli
Mám pro tebe slabost, jo
Ať si vybereš jakoukoliv cestu, víš, že mě najdeš
Mám slabost pro všechny ty podprahový věci, které o tobě nikdo neví (o tobě), o tobě (o tobě)
A ty nutíš typického mě porušovat má typická pravidla
Je to pravda, mám pro tebe slabost, jo
Mám pro tebe slabost

Text pridala Ivisek1111

Text opravila Christen_7

Videa přidali Ivisek1111, Katka_1D

Preklad pridala Ivisek1111

Preklad opravil Majo1212

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.