Playlisty Pokec
Reklama

Santa Fe - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

They say that no man is an island
And good things come to those who wait
But the things I hear are there just to remind me
Every dog will have his day
Říkají, že ostrov není ničí
A dobré věci přichází k tomu, kdo čeká
Ale to, co slyším, mi připomíná, že
Každý pes bude mít svůj den
The spirits, they intoxicate me
I watched them infiltrate my soul
They try to say it's too late for me
Tell my guns I'm coming home
Duchové, mě omamují
Sledoval jsem je proniknout do mé duše
Snažím se říct, že je pro mě moc pozdě
Řekni mým zbraním, že přicházím domů
I swear I'm gonna live forever
Tell my maker he can wait
I'm riding somewhere south of heaven
Heading back to Santa Fe
It's judgment day in Santa Fe
Přísahám, že budu žít navěky
Řekni mému stvořiteli, že může čekat
Jedu někam na jih nebes
Mířím zpět do Santa Fe
V Santa Fe je soudný den
Once I was promised absolution
There's only one solution for my sins
You gotta face your ghosts and know with no illusions
That only one of you is going home again
Kdysi mi bylo přislíbeno rozhřešení
Což je jediné řešení pro mé hříchy
Musíš čelit svým duchům a vím to bez iluzí
Že jediný z vás mířím zpátky domů
And I blame this world for making a good man evil
It's this world that can drive a good man mad
And it's this world that turns a killer into a hero
Well I blame this world for making a good man bad
A obviňuju tento svět z toho, že dělá z dobrého muže zlého
To tenhle svět může dobrého muže dohnat k šílenství
A tenhle svět mění zabijáka v hrdinu
No, obviňuju tento svět z toho, že dělá z dobrého muže zlého
Now I ain't getting into heaven if the devil has his way
I swear I'm gonna live forever
Heading back to Santa Fe
Got debts to pay in Santa Fe
It's judgment day in Santa Fe
Lord have mercy
Teď nemířím do nebes, když je ďábel na cestě
Slibuji, že budu žít navěky
Mířím zpět do Santa Fe
Mám dluhy k splacení v Santa Fe
V Santa Fe je soudný den
Pane, měj smilování
So I save a prayer when I need it most
To the Father, Son and the Holy Ghost
And sign it from a sinner with no name
When I meet my maker
Will he close the book on the hearts I broke and the lives I took ?
Will he walk away 'cause my soul's too late to save ?
Takže si šetřím modlitbu, až ji budu hodně potřebovat
K Otci, Synovi a Duchu svatému
A podepisuji ji jako hříšník beze jména
Zavře knihu na srdcích, které jsem zlomil a životech, co jsem vzal?
Odejde, protože pro mou duši je pozdě na záchranu?
Now I ain't getting into heaven
If the devil has his way
I swear I'm gonna live forever
Heading back to Santa Fe
Got debts to pay in Santa Fe
It's judgment day in Santa Fe
Teď nemířím do nebes,
Když je ďábel na cestě
Slibuji, že budu žít navěky
Mířím zpět do Santa Fe
Mám dluhy k splacení v Santa Fe
V Santa Fe je soudný den

Text pridal DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Blaze Of Glory

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.