Playlisty Akcie
Reklama

I Just Can't Wait To Be King - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Way behind the water hole
A little down the line
The jungle and the plains and peaks
Are scheduled to be mine
Až za vodní koryto
Dolů podél hranice
džungle a pláně i kopce
mají být jednou mé.
I'm gonna be the ruler
Of most everything around
From the grandest of the mountains
To the humble common ground
My reign will be a super awesome thing
Oh, I just can't wait to be king
Budu vládcem
téměř všeho v okolí
od největších hor
až k obyčejné zemi
Moje vláda bude vážně úžasná věc
Oh, už se nemůžu dočkat až budu králem
I'm gonna be a noble king
Unscrupulously fair
I only need a little time
Perhaps a little hair
Budu ušlechtiým králem
neúplatně spravedlivým
Potřebuji jen ještě trochu času
a možná trochu hřívu.
I'm gonna be the mane event
Like no king was before
I'm brushing up on looking down
I'm working on my roar
The fauna and the flora gonna swing
Oh, I just can't wait to be king
Budu hlavní celebritou,
jako žádný král přede mnou.
Začínám shlížet dolů,
pracovat na svém řevu.
Rostliny i zvířata podnítím
Oh, už se nemůžu dočkat až budu králem.
No one saying do this
No one saying be there
No one saying stop that
No one saying see here
Free to run around all day
I'll be free to do it my way
Nikdo mi nebude říkat co mám dělat
Nikdo mi nebude říkat, kde mám být
Nikdo mi nebude nic zakazovat
Nikdo mi nebude říkat, kam mám jít.
Budu si moct celý den běhat po okolí
Budu si moct dělat věci po svém.
The time has come as someone said
To talk of many things
This may be true
But I would rather stick to talking kings
Nastal čas, jak kdosi řekl
Mluvit o mnoha věcech
To je možná pravda
Ale já bych se raději přilepil k promlouvajícím králům.
It's easy to be royal if you're already leonine
It isn't just my right even my left will be divine
The monarchy is waiting to go zing
Oh I just can't wait to be king
Je jednoduché být královský, když už jsi majestátní
není to jen má pravačka,dokonce i má levačka bude úžasná
Monarchie se mě už mě netrpělivě vyhlíží
Oh, už se nemůžu dočkat až budu králem

Text pridala Lucie/e

Text opravil Jeremiah

Video přidala Lucie/e

Preklad pridala AletheaRew

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Soundtrack The Lion King

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.