Playlisty Pokec
Reklama

September Black - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Freedom, freedom: why can't you hear me?
Raging, crying into the light
Preacher, preacher you hang by the wire
Strider, strider, it's time to attack
Svobodo, svobodo, proč mě neslyšíš?
Zuřící, brečící do světla
Kazateli, kazateli, visíš na drátu
Chodče, chodče, je čas zaútočit
Gospels of death in my brain
Disciples of old ancient pain
For the lord of paradise
It's time to clear the way
Evangelia smrti v mém mozku
Učedníci staré, dávné bolesti
Pro pána ráje
Je čas vyčistit cestu
They came to fight
For medals of gold
The spirit was high
Blessed be thy brave
A legacy to carry on
The memory will be saved
They came to fight like Champions
But met September Black
Přišli bojovat
O zlaté medaile
Duch byl vysoko
Požehnaní ať jsou odvážní
Odkaz co pokračuje dál
Vzpomínka bude zachována
Přišli bojovat jako šampióni
Ale potkali Černé Září
September Black Černé Září
Hostile, ransom, madness eternal
Hold me, drag me out of the light
Demon, demon you are the torture
Laughing, spewing into my mind
Nepřátelský, výkupné, věčné šílenství
Drž mě, odtáhni mě ze světla
Démone, démone, jsi mučení
Smějící se, chrlící do mé mysli
Religion has nothing to say
The ignorant will have to pay
What is right and what is wrong
My son no need to cry
Náboženství nemá vůbec co říct
Ignorantní musí zaplatit
Co správné a co je špatné
Můj synu není třeba brečet
They came to fight
For medals of gold
The spirit was high
Blessed be thy brave
A legacy to carry on
The memory will be saved
They came to fight like Champions
But met September Black
Přišli bojovat
O zlaté medaile
Duch byl vysoko
Požehnaní ať jsou odvážní
Odkaz co pokračuje dál
Vzpomínka bude zachována
Přišli bojovat jako šampióni
Ale potkali Černé Září
A game for sports, had no idea that they would die
Just friendly games but soon men and women cried
Forever your memory will shine
Hra sportů, neměli ponětí, že by mohil zemřít
Jen přátelské hry, ale brzy muži a ženy brečeli
Navždy vaše vzpomínka bude zářit
If you're a teacher: here's a lesson to be learned
Don't try to reach the sun, your wings will be burned
In anger and fire and flames
Pokud jsi učitel, tady je lekce k naučení
Nesnaž se dosáhnout slunce, tvá křídla budou spálena
Ve vzteku a ohni a plamenech
Take care of that two headed monster
A creature eating up the earth
The dogs and the cats and the rats and the gators
Zombies pressing red alert
There is fire but no water
Many lambs here, but no slaughter
If you do the ranger's daughter
You're closer to heaven than to hell
Postarej se o to dvouhlavé monstrum
Stvůra pojídající zemi
Psy a kočky a krysy a aligátory
Zombie míjejí rudý poplach
Je tam oheň, ale žádná voda
Tady je mnoho jehňat, ale žádný masakr
Pokud jsi dcera hraničáře
Jsi blíže nebi než peklu
They came to fight
For medals of gold
The spirit was high
Blessed be thy brave
A legacy to carry on
The memory will be saved
They came to fight like Champions
But met September, met September Black
September Black
Přišli bojovat
O zlaté medaile
Duch byl vysoko
Požehnaní ať jsou odvážní
Odkaz co pokračuje dál
Vzpomínka bude zachována
Přišli bojovat jako šampióni
Ale potkali Černé Září, potkali Černé Září
Černé Září

Text pridal Geralt

Video přidal Geralt

Preklad pridal Geralt

Preklad opravil Geralt

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Evil Deluxe

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.