Playlisty Pokec
Reklama

March of the Tin Foil Hats - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

It was you, no it was you, no it was you, or was it him, or was it them
So understand, you're not my friend
Byl jsi to ty, ne byl jsi to ty, ne byl jsi to ty nebo to byl on nebo to byli oni
Takže pochop, nejsi můj přítel
Come join the march of the tin foil hats
March of the tin foil hats
A crazy world for sure, now it has gone insane
Now join the march of the tin foil hats
March of the tin foil hats
Jesters playing conspiration games
Pojď přidej se k pochodu alobalových klobouků
Pochod alobalových klobouků
Jistě, zblázněný svět, teď zešílel
Teď se přidej k pochodu alobalových klobouků
Pochod alobalových klobouků
Šašci hrající konspirační hry
Private investigators gathering again
It's like a circus, a hilarious charade
They ask you how, they ask you where, they ask you when
Trail of corruption for the brotherhood of men
This is a cult of make believe
Some kind of magic spell that will never ever leave
But hey, the hats are on today
Soukromí vyšetřovatelé se znovu shromažďují
Je to jako cirkus, veselá šaráda
Ptají se tě jak, ptají se tě kde, ptají se tě kdy
Stezka korupce pro bratrstvo mužů
Toto je klut předstírání
Nějaký druh magického kouzla, které nikdy neodejde
Ale hej, dneska máme nasazené klobouky
Come join the march of the tin foil hats
March of the tin foil hats
A crazy world for sure, now it has gone insane
Now join the march of the tin foil hats
March of the tin foil hats
Jesters playing conspiration games
Pojď přidej se k pochodu alobalových klobouků
Pochod alobalových klobouků
Jistě, zblázněný svět, teď zešílel
Teď se přidej k pochodu alobalových klobouků
Pochod alobalových klobouků
Šašci hrající konspirační hry
Some say that life is just a crazy carousel
Some say that Heaven is another part of Hell
The curiosity will always kill the cat
But here's a group with homemade really special hats
Někteří říkají, že život je jen šílený kolotoč
Někteří říkají, že Nebe je další částí Pekla
Zvědavost vždy zabije kočku
Ale tady jse skupina s domácími, opravdu zvláštními klobouky
It's getting wilder all the time
This is a holy club that will never ever die
Sign up and get a radiated mind
Po celou dobu to je divočejší
Toto je svatý klub, který nikdy nezemře
Podepiš se a získej zářící mysl
Come join the march of the tin foil hats
March of the tin foil hats
A crazy world for sure, now it has gone insane
Now join the march of the tin foil hats
March of the tin foil hats
Jesters playing conspiration games
Pojď přidej se k pochodu alobalových klobouků
Pochod alobalových klobouků
Jistě, zblázněný svět, teď zešílel
Teď se přidej k pochodu alobalových klobouků
Pochod alobalových klobouků
Šašci hrající konspirační hry
It was you, no it was you, no it was you, or was it him, or was it them
So understand, you're not my friend, let the hammer fall
Byl jsi to ty, ne byl jsi to ty, ne byl jsi to ty nebo to byl on nebo to byli oni
Takže pochop, nejsi můj přítel, nechť kladivo padne
This is for real, a blessing and a curse
Stuck in a wheel, for better and for worse
Caught with disease now, who killed the Caesar
Travelled beyond all rhyme and reason
Turn off the light and try to live the night
And check out your brakes, make sure they work alright
Poison or fire, guns are for hire
The great reward, the one desire
Toto je skutečné, požehnání a kletba
Zaseklý v kole, pro lepší nebo hořší
Teď chycený s nemocí, kdo zabil Caesara
Cestoval za všechy rýmy a důvody
Zahasni světla a snaž se žít v noci
A zkontroluj své brzdy, ujisti se, že fungují bez problémů
Jed nebo oheň, zbraně jsou k pronájmu
Velká odměna, jedna touha
Drive into ecstasy, into another world
Dance upon graves and piss on the trial
Hang out the murder squad, your names will be in light
Watson and Sherlock all right
Vjeď do extáze, do jiného světa
Tancuj na hrobech a chčij na soud
Pověs vražednou četu, vaše jména budou na světle
Watson a Sherlock v pořádku
Drive into ecstasy, into another world
Save all your prayers, no need to cry
Hang out the murder squad, your names will be in light
Dance upon graves and piss on the trial, denial, get ready to burn
The mission, the vision, it's clear
Vjeď do extáze, do jiného světa
Všichni se pomodlete, není třeba brečet
Pověs vražednou četu, vaše jména budou na světle
Tancuj na hrobech a chčij na soud, popření, připrav se hořet
Mise, vize, je to jasné
Come join the march of the tin foil hats
March of the tin foil hats
A crazy world for sure, now it has gone insane
Now join the march of the tin foil hats
March of the tin foil hats
Jesters playing conspiration games
Pojď přidej se k pochodu alobalových klobouků
Pochod alobalových klobouků
Jistě, zblázněný svět, teď zešílel
Teď se přidej k pochodu alobalových klobouků
Pochod alobalových klobouků
Šašci hrající konspirační hry
Come join the march of the tin foil hats
March of the tin foil hats
A crazy world for sure, now it has gone insane
Come join the march of the tin foil hats
March of the tin foil hats
Jesters playing conspiration games
Pojď přidej se k pochodu alobalových klobouků
Pochod alobalových klobouků
Zblázněný svět, teď zešílel
Teď se přidej k pochodu alobalových klobouků
Pochod alobalových klobouků
Šašci hrající konspirační hry

Text pridal Geralt

Video přidal Geralt

Preklad pridal Geralt

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.