Playlisty Pokec
Reklama

How The West Was Won - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

The boys were marching out to war
The women cried and that's for sure
A brave man fight, a coward run
That's how the west was won
That's how the west was won
Chlapci pochodovali do války
Ženy plakaly a to je jisté
Odvážlivec bojuje, zbabělec utíká
Takto západ vyhrál
Takto západ vyhrál
Tales and legends have been sung
Guts and glory, damage done
Out of this a new world came
But still we haven't seen the end
My friend, I'll return again
Příběhy a legendy byly zpívány
Kuráž a sláva, škoda nadělána
Z toho všeho přišel nový svět
Ale my stále neviděli konec
Můj příteli, já se opět vrátím
Yankee doodle dandy boys
Guess that no one had a choice
Kill or die, don't ever ask why
In god we trust, but my oh my
Yankee doodle dandy hoši
Hádám, že nikdo neměl na výběr
Zabij a zemři, nikdy se neptej proč
V boha věříme, ale můj ty smutku
You have blood on your hands
But you could not back down
Times were different back then
The rules were kill or be killed
Krev máš na rukou
Ale nesmíš se podvolit
Časy byly tehdy jiné
Pravidly byly zabij nebo buď zabit
Chor:
Side by side, do or die
The west was won and the strong did survive
Side by side, heavy cross
A white man's tale
Revolution, retribution
What is right in the history of mankind?
Is this how the west was won?
Ref:
Bok po boku, konej nebo zemři
Západ vyhrál a silní přežili
Bok po boku, těžký úděl
Příběh bílého muže
Revoluce, odplata
Co je správné v historii lidstva?
Toto je jak západ vyhrál?
Today, will nothing's really changed
Trigger happy aliens
A greed crusade that never will fade
No dignity or common sense
Dnes se nic doopravdy nezmění
Prsty na spouštích cizinců
Chamtivá křížová výprava, která nikdy nezmizí
Žádná slušnost nebo selský rozum
Still there's blood on your hands
But we need you as friend
Life is better today
But one day we all have to pay
Stále tu je krev na tvých rukou
Ale my tě potřebujeme jako přítele
Dnes je život lepší
Ale jednoho dne všichni zaplatíme.
Side by side, do or die
The west was won and the strong did survive
Side by side, heavy cross
A white man's tale
Revolution, retribution
What is right in the history of mankind
Is this how the west was won?
Bok po boku, konej nebo zemři
Západ vyhrál a silní přežili
Bok po boku, těžký úděl
Příběh bílého muže
Revoluce, odplata
Co je správné v historii lidstva?
Toto je jak západ vyhrál?
Yankee doodle dandy boys
I guess they did not have a choice
Kill or die, never asked why
In god we trust, but my oh my
Yankee doodle dandy hoši
Hádám, že neměli na výběr
Zabij nebo zemři. nikdy se neptali proč
V boha věříme, ale můj ty smutku
You have blood on your hands
But you could not back down
Times were different back then
The rules were well kill or be killed
Krev máš na rukou
Ale nesmíš se podvolit
Časy byly tehdy jiné
Pravidly byly zabij nebo buď zabit
The boys were marching out to war
The women cried and that's for sure
A brave man fight, a coward run
That's how the west was won
That's how the west was won
Chlapci pochodovali do války
Ženy plakaly a to je jisté
Odvážlivec bojuje, zbabělec utíká
Takto západ vyhrál
Takto západ vyhrál
Side by side, do or die
The west was won and the strong did survive
Side by side, heavy cross
A white man's tale
Bok po boku, konej nebo zemři
Západ vyhrál a silní přežili
Bok po boku, těžký úděl
Příběh bílého muže
Side by side, do or die
The west was won and the strong did survive
Side by side, heavy cross
A white man's tale
Revolution, retribution
What is right in the history of mankind
Is this how the west was won?
Bok po boku, konej nebo zemři
Západ vyhrál a silní přežili
Bok po boku, těžký úděl
Příběh bílého muže
Revoluce, odplata
Co je správné v historii lidstva?
Toto je jak západ vyhrál?

Text pridal FraGyver

Text opravil FraGyver

Video přidal FraGyver

Preklad pridal FraGyver

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Evil Deluxe

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.