Playlisty Pokec
Reklama

Evil Deluxe - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

It is time to introduce me
I'm the opposite of god
The apostle of misguidance
And the emperor of blood
Je čas mě představit
Já jsem opak boha
Apoštol svádění
A císař krve
I stand high above forgiveness
I control the doomsday bell
It's a feast now and forever
In a place that you call hell
Stojím vysoko nad odpuštěním
Ovládám zvony soudného dne
Je to nekonečná hostina
Na místě, které zveš peklo
Envy makes the world go round
Sloth and greed unholy ground
You are under my command
But do you understand
Like pigeons in my hand
Závist pohybuje světem
Lenost a lakota, bezbožná půda
Jsi pod mým vedením
Pokud to chápeš
Jak holubi v mé hrsti
Chor:
Welcome my friend
To a place that never sleeps
To madness and rebellion
To the armies in the deep
Ref:
Vítej, můj příteli
Na místě, co nikdy nespí
V šílenství a vzpouře
V armádách v hlubinách
Welcome you all
To the fallen angel's hall
The devil's drinking whiskey on the rocks
It's evil deluxe
Vítejte všichni
V hale padlých andělů
Dábel pije whiskey na kamenech
Je to zlo deluxe
You've been trying here for ages
But war won't bring you peace
For each day it's getting clearer
You're unaware of this disease
Již věky se tu snažíš
Ale válka ti nepřinese mír
Každý den je jasnější
Že si nejsi vědom této nemoci
If you stand up all together
Even Lucifer would fall
But it will never ever happen
'Cause I'm a rock and I will roll
Pokud budete stát při sobě
Dokonce Lucifer padne
Ale to se nikdy nestane
Protože jsem kámen a budu se valit
What can make the world survive?
No one cares but anyhow
Join the club of million cries
The kingdom soon will rise
Co může zachránit svět?
Nikoho nezajímá, ale stejně...
Přidej se do klubu milionu pláčů
Království brzy povstane
Chor:
Welcome my friend
To a place that never sleeps
To madness and rebellion
To the armies in the deep
Ref:
Vítej, můj příteli
Na místě, co nikdy nespí
V šílenství a vzpouře
V armádách v hlubinách
Welcome you all
To the fallen angel's hall
The devil's drinking whiskey on the rocks
It's evil deluxe
Evil deluxe
Vítejte všichni
V hale padlých andělů
Dábel pije whiskey na kamenech
Je to zlo deluxe
Zlo deluxe
Take a look at all the victims
Take a look at all the crimes
Pretty pointless to explain to one
Who lives by ancient rimes
Podívej se na všechny ty oběti
Podívej se na všechny ty zločiny
Zbytečné vysvětlovat někomu
Kdo žije od nepaměti
But if everyone would try it
To analyze their broken soul
I would leave you forever
To vanish in my hole
Ale kdyby se každý pokusil
Prozkoumat jejich zlomené duše
Nechal bych tě navěky
Zmizet v mé díře
Ref:
Welcome my friend
To a place that never sleeps
To madness and rebellion
To the armies in the deep
Ref:
Vítej, můj příteli
Na místě, co nikdy nespí
V šílenství a vzpouře
V armádách v hlubinách
Welcome you all
To the fallen angel's hall
The devil's drinking whiskey on the rocks
Vítejte všichni
V hale padlých andělů
Dábel pije whiskey na kamenech
Welcome my friend
To a place that never sleeps
To madness and rebellion
To the armies in the deep
Vítej, můj příteli
Na místě, co nikdy nespí
V šílenství a vzpouře
V armádách v hlubinách
Welcome you all
To the fallen angel's hall
The devil's drinking whiskey on the rocks
It's evil deluxe
Vítejte všichni
V hale padlých andělů
Dábel pije whiskey na kamenech
Je to zlo deluxe
Evil
Evil
Evil deluxe
Zlo
Zlo
Zlo deluxe

Text pridal FraGyver

Video přidal FraGyver

Preklad pridal FraGyver

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Evil Deluxe

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.