Playlisty Pokec
Reklama

Dark Evolution - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

They hear everything you say
And that's a prize that we all have to pay
The sign is clear but you are blind
Like a spider web of visions and lies
Oni slyší vše co říkáš
A to je cena, kterou všichni musíme zaplatit
Znamení je jasné, ale ty jsi slepý
Jako pavučina vizí a lží
State of hysteria, faith or delirium
People get ready to believe
The state just laugh in your face
Stav hysterie, víra nebo delirium
Lidé se připravují uvěřit
Stát se ti jenom vysměje do tváře
Dark evolution, revolution of your mind
The digital throne of desire
Dark evolution, retribution of mankind
There's so much to learn
The witches will burn tonight
Dark evolution
Temná evoluce, revoluce tvé mysli
Digitální trůn touhy
Temná evoluce, odplata lidstva
Je tady tak moc co se naučit
Dnes budou hořet čarodějnice
Temná evoluce
It's just like poison in our brains
Mental apocalypse dried out and drained
They are the emperors of lies
A clever path to take over your mind
Je to jako jed v našich mozcích
Mentální apokalypsa, vysušený a vypuštěný
Jsou to císařové lži
Chytrá cesta jak zabrat tvou mysl
See what you wanna see, do what you wanna do
Come to the carnival of fraud
Cause now messiah is here
Vidíš co chceš vidět, děláš co chceš dělat
Pojď do karnevalu podvodu
Protože teď je tady spasitel
Dark evolution, revolution of your mind
The digital throne of desire
Dark evolution, retribution of mankind
There's so much to learn
The witches will burn tonight
Temná evoluce, revoluce tvé mysli
Digitální trůn touhy
Temná evoluce, odplata lidstva
Je tady tak moc co se naučit
Dnes budou hořet čarodějnice
Revolution, torture in my brain
Cries of sorrow
Lying is my game
Revoluce, mučení v mém mozku
Výkřiky zármutku
Lhaní je má hra
It's just like poison in our brains
Mental apocalypse dried out and drained
They are the emperors of lies
A clever path to take over your mind
Je to jako jed v našich mozcích
Mentální apokalypsa, vysušený a vypuštěný
Jsou to císařové lži
Chytrá cesta jak zabrat tvou mysl
State of hysteria, faith or delirium
People get ready to believe
The state will laugh in your face
Stav hysterie, víra nebo delirium
Lidé se připravují uvěřit
Stát se ti jenom vysměje do tváře
Dark evolution, revolution of your mind
The digital throne of desire
Dark evolution, retribution of mankind
There's so much to learn
The witches will burn -
Temná evoluce, revoluce tvé mysli
Digitální trůn touhy
Temná evoluce, odplata lidstva
Je tady tak moc co se naučit
Čarodějnice budou hořet
Dark evolution, revolution of your mind
The digital throne of desire
Dark evolution, retribution of mankind
There's so much to learn
The witches will burn tonight
Temná evoluce, revoluce tvé mysli
Digitální trůn touhy
Temná evoluce, odplata lidstva
Je tady tak moc co se naučit
Dnes budou hořet čarodějnice

Text pridal Geralt

Video přidal Geralt

Preklad pridal Geralt

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Evil Deluxe

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.