Playlisty Pokec
Reklama

A Waltz for Paris - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

As I sit by myself at this smokey old bar
My thoughts gather up and I gaze at the stars
History tells what this city has seen
In thousands of movies, you've been on the screen
Well, well, on my french holiday
Když sedím v tomto zakouřeném starém baru
Mé myšlenky se shromažďují a dívám se na hvězdy
Historie říká co toto město vidělo
V tisícovce filmů, byla jsi na plátně
Dobře, dobře, na mé francouzské dovolené
The Eagles of Death Metal, they were playing Le Bataclan
The music was loud but this evening was damned
Insanity and chaos, a crack in the wall
A study of violence, humanities fall
I sing my song for you
Eagles of Death Metal, oni hráli v Le Bataclan
Hudba byla hlasitá, ale tento večer byl zatracen
Šílenství a chaos, prasklina na zdi
Studie o násilí, pád lidskosti
Zpívám mou píseň pro tebe
A waltz for Paris
Your soul is ready to fly
A waltz for Paris
At the end of the day
The spirit will never die
Valčík pro Paříž
Tvá duše je připravená letět
Valčík pro Paříž
Na konci dne
Duch nikdy nezemře
Well, you’ve had to face both pleasure and pain
Rebellion and lust and blood spilled in vain
And time will foretell 'bout the future to come
And what have we learned of this damage done
On my way from my french holiday
Dobrá, musela jsi čelit obojímu, rozkoši a bolesti
Rebelie a chtíč a zbytečně prolitá krev
A čas předpoví o nadcházející budoucnosti
A co jsme se naučili z tohoto poškození
Na mé cestě z mé francouzské dovolené
The german tanks came rolling, no one could believe their eyes
The world was at stake in the war of our times
But nothing has really changed, still we stand here on the edge
But Paris, oh Paris, your beauty is clear
So live on without fear
Německé tanky se přivalily, nikdo nemohl uvěřit svým očím
Svět byl na hraně ve válce naší doby
Ale nic se opravdu nezměnilo, stále stojíme tady na okraji
Ale Paříži, oh Paříži, tvá krása je jasná
Tak žij beze strachu
A waltz for Paris
Your soul is ready to fly
A waltz for Paris
At the end of the day
Your spirit won't die
Valčík pro Paříž
Tvá duše je připravená letět
Valčík pro Paříž
Na konci dne
Tvůj duch nezemře
A waltz for Paris
Your soul is ready to fly
A waltz for Paris
At the end of the day
The spirit will never die
Valčík pro Paříž
Tvá duše je připravená letět
Valčík pro Paříž
Na konci dne
Duch nikdy nezemře
As I sit by myself at this smokey old bar
My thoughts gather up and I gaze at the stars
History tells what this city has seen
In thousand of movies, you’ve been on the screen
Well, well, on my last holiday
Když sedím v tomto zakouřeném starém baru
Mé myšlenky se shromažďují a dívám se na hvězdy
Historie říká co toto město vidělo
V tisícovce filmů, byla jsi na plátně
Dobře, dobře, na mé poslední dovolené
I sing
A waltz for Paris
Your soul is ready to fly
A waltz for Paris
At the end of the day
Your spirit won't die
Zpívám
Valčík pro Paříž
Tvá duše je připravená letět
Valčík pro Paříž
Na konci dne
Tvůj duch nezemře
A waltz for Paris
Your soul is ready to fly
A waltz for Paris
At the end of the day
The spirit will never die
Valčík pro Paříž
Tvá duše je připravená letět
Valčík pro Paříž
Na konci dne
Duch nikdy nezemře

Text pridal Geralt

Video přidal Geralt

Preklad pridal Geralt

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Evil Deluxe

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.