Playlisty Akcie
Reklama

Under the Dome - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Under this dome of ignorance
Men shalt all live as one
Wisdom lost its significance
For the sake of the holy scum
Joyfully Plebs wish for his bliss
That blindness, that barbarity
The empty idol will grin and hiss
Knee down free your insanity
Pod touto kopulí ignorance
Lidé budou žít jako jeden
Moudrost ztratila svůj význam
V zájmu svaté spodiny
Radostně Plebejci touží po jeho blahu
Ta slepota, to barbarství
Prázdný idol se bude culit a syčet
Poklekněte, osvoboďte své šílenství
Bury the sparkle of thought
Submerge in the oblivion
Abandon all knowledge to rot
Accept my dominion
A new era of lies has begun
Listen, the bell tolls
Fake messiahs to come
So eagerly crowd calls
Under this dome of Indolence
Sloth infecting the mind
No one will show their dissidence
These fetters they cannot unwind
Childhood begins with conversion
Young scions are given no will
Their roots set deep in perversion
Of truth from this false beacon hill
Pohřběte jiskru myšlenky
Ponořte se do zapomnění
Ponechte všechny znalosti hnít
Přijměte moji nadvládu
Nová éra lží právě začala
Poslouchejte, zvony vyzvánějí
Falešní spasitelé přijdou
Tak dychtivě dav volá
Pod touto kopulí lhostejnosti
Lenost infikuje mysl
Nikdo neprojeví svůj nesouhlas
Tyto okovy se nemohou rozevřít
Dětství začíná obrácením (konverzí)
Mladí potomci nedostávají žádnou vůli
Jejich kořeny zaryty hluboko v perverzi
Pravdy z tohoto falešného majáku
Under this dome of stupidity
Cassocks teach to forgive
With hearts full of rigidity
Hoods only aim to deceive
These malevolent cowls
Red of blood and filth
There's no compassion, no truth
When empty idols urge to kill
Pod touto kopulí hlouposti
Klerici učí odpouštět
Se srdci plnými nekompromisnosti
Kápě pouze mají za účel oklamat/skrýt
Tyto zlé kutny
Rudé od krve a špíny
Není zde žádné slitování, žádná pravda
Když prázdné modly pobízí k zabíjení
Bury the sparkle of thought
Submerge in the oblivion
Abandon all knowledge to rot
Accept my dominion
A new era of lies has begun
Listen, the bell tolls
Fake messiahs to come
So eagerly crowd calls
Pohřběte jiskru myšlenky
Ponořte se do zapomnění
Ponechte všechny znalosti hnít
Přijměte moji nadvládu
Nová éra lží právě začala
Poslouchejte, zvony vyzvánějí
Falešní spasitelé přijdou
Tak dychtivě dav volá
Under this dome of Indolence
Sloth infecting the mind
No one will show their dissidence
These fetters they cannot unwind
Childhood begins with conversion
Young scions are given no will
Their roots set deep in perversion
Of truth from this false beacon hill
Pod touto kopulí lhostejnosti
Lenost infikuje mysl
Nikdo neprojeví svůj nesouhlas
Tyto okovy se nemohou rozevřít
Dětství začíná obrácením (konverzí)
Mladí potomci nedostávají žádnou vůli
Jejich kořeny zaryty hluboko v perverzi
Pravdy z tohoto falešného majáku

Text pridal Highlander

Text opravila maya-007

Video přidal IneM

Preklad pridala maya-007

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

King Of Everything

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.