Playlisty Akcie
Reklama

Retrospection - text, preklad

playlist Playlist
Кто тебя выхаживал
Грусть любовью скрашивал?
Позднею весной порастет травой
Тот, кто тебя нёс над головой
Тот, кто тебя нёс над головой
Kdo se o tebe staral ?
Smutek láskou nahrazoval ?
Pozdním jarem trávou poroste
Ten, kdo tě vznášel nad hlavou
Ten, kdo tě vznášel nad hlavou
Slip up and fall straight into the arm of my mother
Break down and go right into the healing hands of my father
Uklouzni a spadni přímo do rukou matky mé
Zhruť se a běž rovnou do léčivých rukou
mého otce
It's been a while since I came home
My heart is elsewhere as I roam and roam
Until I find myself alone
Childhood of misery is lifelong injury
No, it's not for me. What I've always had
Father's love and mother's hand
Už je to dávno, co jsem přišel domů
Mé srdce je jinde, když se potuluji a potuluji
Než se najdu sám
Dětství bídy je celoživotní zranění
Ne, není to pro mě. Co jsem vždy měl
Otcova láska a matčina ruka
Nobody has ever seen a bird crawl back to its eggshell
Followed by the bygone scenes
It makes me wanna get through them again!
Nikdo nikdy neviděl ptáka plazit se zpátky do jeho skořápky
Následovaný dávnými scenériemi
Nutí mě to chtít se jimi znova dostat!
I retrace my steps
To fall back into my nest
In a minute eyes are closed
Just to feel where I'm supposed to be
Stopuji kroky mé
Abych spadl zpět do mého hnízda
V minutě jsou oči zavřené
Jen abych cítil, kde bych měl být
Is that what they call homesick?
Am I chasing the past?
Does my mind play insidious tricks?
Cuz the present moves too fast
Je to to, čemu říkají stesk po domově?
Honím minulost?
Hraje má mysl zákeřné triky ?
Protože přítomnost plyne moc rychle
Straight into the arms
Straight into the arms
(Кто тебя выхаживал?)
Straight into the arms
(Грусть любовью скрашивал?)
Straight into the arms
Falling back into my nest
Right into your arms
Přímo do rukou
Přímo do rukou
(Kdo se o tebe staral?)
Přímo do rukou
(Smutek láskou nahrazoval?)
Přímo do rukou
Padám zpátky do mého hnízda
Přímo do tvých rukou

Text pridal Beder

Text opravila metal_bitch

Videa přidal Beder

Preklad pridal TheSin

Preklad opravila metal_bitch

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Macro

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.