Playlisty Akcie
Reklama

I Speak Astronomy - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

A handful of golden dust
Is what determines me
Magic inside of us
Speaks astronomy
Sent signals amplified
Through tidal debris
Super nova my guide
Release your energy!
Hrst zlatého prachu
Je to, co mě předurčuje
Kouzlo v nás
vykládá astronomii
Vyšli zesílené signály
zkrze poletující úlomky
Super nova můj průvodce
Uvolni svou energii!
This space foam is so delicious
Dark matter is so divine
Tell me, why are you so suspicious
When you see black holes in my eyes?
Let this binary be blessed
By holy X-ray
Singularity's our nest
Peace-forming clay
If there is Lord out there
He is just a guest
Sitting in his spaceship
Observing the parade
Tahle vesmírná pěna je tak výtečná
Temná hmota je tak božská
Řekni mi, proč jsi tak podezíravý
Když vidíš černé díry v mých očích?
Nech tenhle binární prostor být posvědcen
svatým rentgenovým paprskem
Jedinečnost je našim hnízdem
mírotvornou půdou
Jestli tu je Pán tam venku
Je jenom návštěvník
sedící ve své vesmírné lodi
pozorující tu podívanou
Don't discontinue this expedition
When stuck upon event horizon of my eyes!
Nepřestávej v téhle výpravě
Když zatuhneš v temném prostoru mých očí !
Come and join me in my rotation
We won't be held by no bars
Our reunion was tagged the "celestial"
The very moment stars got us baptized
Stars....
Pojď a spoj se se mnou v mých otáčkách
Nebudeme drženi za žádnou mříží
naše shledání bylo označeno za "nebeské"
V tan moment nás hvězdy pokřtily
Hvězdy...
Wave your hand from parallel universe
Hidden in a folded palm
After twenty-eight lightyears my research
Must be ended somehow
Zamávej rukou z paralelního vesmíru
schovaného ve složené dlani
Po dvaceti osmi světelných letech
musí být moje zkoumání nějak ukončeno.
Wave your hand from parallel universe
Hidden in a folded palm
After twenty-eight lightyears my research
Must be ended somehow
Zamávej rukou z paralelního vesmíru
schovaného ve složené dlani
Po dvaceti osmi světelných letech
musí být moje zkoumání nějak ukončeno.
Wave your hand from parallel universe
Hidden in a folded palm
After twenty-eight lightyears my research
Must be ended somehow
Zamávej rukou z paralelního vesmíru
schovaného ve složené dlani
Po dvaceti osmi světelných letech
musí být moje zkoumání nějak ukončeno.

Text pridal Highlander

Video přidal Highlander

Preklad pridal trasher

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

King Of Everything

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.