Playlisty Akcie
Reklama

Captain Clock - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

He keeps on moving his moustache
Gets you fussy, makes you rush
He's got no legs but he walks
He's got no mouth but talks
Tick tack, click clack
He pulls a trigger, pulls it back
My time, your time is under attack
We run on a circle track
Pokračuje dál s hýbáním knírem
Znervózní tě, donutí tě pospíchat
Nemá žádné nohy, ale chodí
Nemá žádná ústa, ale mluví
Tik tak, klik klak
Stiskne spoušť, natáhne ji zpět
Můj čas, tvůj čas je pod útokem
Běžíme na oválné trati
A bossy three-handed man
Who gives me a triple slap in my face
Years of tension, a second of slack
He is so tiny but hard to embrace
Panovačný tříruký muž
Který mi dává trojtou facku do obličeje
Roky napětí, sekunda volna
Je tak malý, ale těžko obejmutelný
From the top of the world he shows you
No respect, don't regret, we're screwed
If time is gold, we are broke for good
Hopeless beggars, dance to this beatific flute
Z vrcholu světa ti ukáže
Žádný respekt, nelituj, jsme v hajzlu
Pokud čas je zlato, jsme navždy na dně
Beznadějní žebráci, tancujte na tuto blahoslavenou flétnu
By towers supported
On a human wrist resorting
There's no word "retired"
For the soldier with the shoulder straps
Věžemi podporován
Zdržující se na lidském zápěstí
Není tu žádné slovo "v důchodu"
Pro vojáka s ramenními popruhy
Phlegmatic eyes dilated
Trickin' tick-tacktics underrated
Time to eat, time to sleep
Time to go back to your soil crib
Time to go back to your soil crib
Flegmatické oči rozšířené
Lstivé tik-taktiky podceněné
Čas jíst, čas spát
Čas jí zpět do tvé špinavé chatrče
Čas jít zpět do tvé špinavé chatrče
Oh what a mechanical miracle
Global dictator, massive superior
Like a winding toy that sits at the porch
This bull-headed boy
Is a watchman on the life-time verge
Oh, jaký to mechanický zázrak
Světový diktátor, impozantní nadřazený
Jako točivá hračka na verandě
Tento tvrdohlavý kluk
Je hlídač na celoživotní hranici
From the top of the world he shows you
No respect, don't regret, we're screwed
If time is gold, we are broke for good
Hopeless beggars, dance to this beatific flute
Z vrcholu světa ti ukáže
Žádný respekt, nelituj, jsme v hajzlu
Pokud čas je zlato, jsme navždy na dně
Beznadějní žebráci, tancujte na tuto blahoslavenou flétnu
Striking, beating, sweeping our lives away
The more we struggle
The more we lose our precious days
Hearts are swinging to the rhythm of imminence
Should we never grab a tail of what we cannot own?
Our time is a snail, running faster than any wind, any wind can blow
Oh, yeah, yeah, yeah
Oh, any wind can blow
Striking, beating, sweeping our lives away
Striking, beating, sweeping our lives away
Naráží, bije, odmetá naše životy
Čím víc se bráníme
Tím více ztrácíme našich vzácných dnů
Srdce se komíhají do rytmu hrozby
Neměli bychom nikdy chytat za ocas něco, co nemůžeme vlastnit?
Náš čas je šnek, běžící rychleji než jakýkoli vítr, jakýkoli vítr dokáže vát
Oh, yeah, yeah, yeah
Oh, jakýkoli vítr dokáže vát
Naráží, bije, odmetá naše životy
Naráží, bije, odmetá naše životy

Text pridal Highlander

Text opravila maya-007

Video přidal IneM

Preklad pridala maya-007

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

King Of Everything

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.