Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I love you big bro, I love you big bro
And I want you to know
That I'm so sorry
For things I said
Sometimes I wish
That our war would end
I want you to know
They were just jokes
These times they get tough
That's just when we go
Oh why can't it be
Like Ohio
LA changed us
But I want you to know
That I love you bro
Máme tě rád můj velký brácho, Mám tě rád velkej brácho
A chci abys věděl
Že mě to mrzí
Ty věci co jsem řekl
Někdy si přeju
Aby naše válka skončila
Chci abys věděl
Byly to jen vtipy
Že časy se stávají těžší
Teprve když jedeme
Oh proč to nemůže být
jako Ohio
LA nás změnilo
Ale chci abys věděl
Že tě miluju brácho
[Verse 2: Logan Paul]
He's my lil' bro can't blame him
Kinda hard, but it's my job to tame him
He's a loose cannon, a live wire
But I see that he's calling for a ceasefire
We got the same last name, same blood
So much hate, but where is the love?
Animosity, negativity, what happened to all the smiles and happy energy
Came up in Ohio, wasn't much to do
Then we found this place called YouTube
We made our dreams come true
Work hard and you can too
Yeah we may have had one small brawl
But I can move on, and so should y'all
I will pick him up if he falls
After all it's the Rise of the Pauls
I love you lil' bro, I love you lil' bro
And I want you to know
That I'm so sorry
For things that I said
I just want to be friends
So let's make amends
And be bros til the end
ADVERTISEMENT
Je to můj malý brácha, nemůžete ho vinit
Je to trochu těžké, ale je to má práce ho chránit
On je volné dělo, živí drát
Ale vidím, že volá o zastavení
Dostali jsme oba stejné příjmení, stejnou krev
Tolik nenávisti, ale kde je láska ?
Nepřátelství, negativita, co se stalo s těmi úsměvy
a šťastnou energií
Vrátit se do Ohio, bylo to tak těžký
A pak jsme objevili toto místo zvané YouTube
Ze svých snů jsme udělali skutečnost
Těžkou práci můžeš udělat taky
Jo, možná jsme měli jednu malou bitku
Ale můžu to přejít, to by měli udělat všichni
Zvednu ho pokud spadne
Potom vše je to Paulův vzestup
Miluju tě můj malý brácho, Miluju tě můj malý brácho
A chci abys věděl
Že mě to mrzí
Ty věci co jsem řekl
Chci jen aby jsme spolu vycházeli
Tak pojďme to spravit
a buďme bratři až do konce
{Verse 3: Jake Paul]
All we have is each other, from the same mother
What more can I ask in a brother?
Shouts out to all the Logang Pauler's
Look up to you everyday bro
Tearing up as I switch the flow
I messed up and it's hard to let go
But You picked me up, when I was on the flo
And I want you to know that I love you bro
And Sometimes I Just wanna run out the door
But I know and I know that I don't really know
But I'm a kid in LA and I'm just trying to grow
And life moving so fast I do and I go
And I been on my own since 17 years old
And all I had with me is my brother Logan
And I want you to know
That I love you bro
Všechno co máme jsme my dva, ze stejné mámy
Co víc můžu chtít po bráchovi ?
Vykřikují vše na Logang Paula
Podívej se na sebe brácho
Odtrhávám se při přepínání flow
Zkazil jsem to a bylo těžké nechat to jít
Ale zvedl jsi mě, když jsem byl na zemi
A chci abys věděl, že tě mám rád brácho
A někdy chci prostě utíkat ven
ale vím,vím, že fakt nevím
Ale jsem kluk z LA a jen se snažím vyrůst
a život utíká tak rychle tak jdu
A byl jsem sám od svých 17 let
a vše co jsem měl být můj bratr Logan
A chci abys věděl
že tě mám rád
[Chorus: Logan & Jake Paul}
I love you my bro, I love you my bro
And I want you to know
That I'm so sorry
For things that I said
I just want to be friends
So let's make amends
And be bros til' the end
Miluju tě brácho, Miluju tě brácho
A chci abys věděl
Že mě mrzí
Ty věci co jsem řekl
Chci jen aby jsme spolu vycházeli
Tak pojďme to spravit
a buďme bratři až do konce

Text pridala Jemitojedno6

Video přidala Jemitojedno6

Preklad pridal ToxicWizzard

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

I Love You Bro (feat. Logan Paul)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.