Playlisty Pokec
Reklama

Will You Be There - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Hold Me
Like The River Jordan
And I Will Then Say To Thee
You Are My Friend
Drž mě
Jako řeka Jordan
A já ti řeknu,
Ty jsi můj přítel
Carry Me
Like You Are My Brother
Love Me Like A Mother
Will You Be There?
Starej se o mě
Jako můj bratr
Miluj mě jako vlastní matka
Budeš tam?
Weary
Tell Me Will You Hold Me
When Wrong, Will You Skold Me
When Lost Will You Find Me?
Když jsem unavený
Řekni mi, podržíš mě?
Když udělám chybu, vynadáš mi?
Když se ztratím, najdeš si mě?
But They Told Me
A Man Should Be Faithful
And Walk When Not Able
And Fight Till The End
But I'm Only Human
Řekli mi,
Muž by měl být věrný
A jít dál, přestože už nemůže
A bojovat až do konce
Ale přece jsem jen člověk
Everyone's Taking Control Of Me
Seems That The World's
Got A Role For Me
I'm So Confused
Will You Show To Me
You'll Be There For Me
And Care Enough To Bear Me
Všichni mě kontrolují
Zdá se, že mi svět udává pravidla
Jsem už tak zmatený
Ukážeš mi?
Budeš tam pro mě
a budeš takový, abych se na tebe mohl spolehnout
(Hold Me)
(Lay Your Head Lowly)
(Softly Then Boldly)
(Carry Me There)
(Drž mě)
(Polož svou hlavu níž)
(Jemně, potom směle)
(Veď mě tam)
(Lead Me)
(Love Me And Feed Me)
(Kiss Me And Free Me)
(I Will Feel Blessed)
(Veď mě)
(Miluj mě a ukoj mě )
(Polib mě a osvoboď mě)
(Budu se cítit požehaný)
(Carry)
(Carry Me Boldly)
(Lift Me Up Slowly)
(Carry Me There)
(Nes)
(Nes mě odvážně)
(Zvedni mě pomalu)
(Zaveď mě tam)
(Save Me)
(Heal Me And Bathe Me)
(Softly You Say To Me)
(I Will Be There)
(Chraň mě)
(Uzdrav mě a očisti mě)
(Jemně řikej mi)
(Já tam budu)
(Lift Me)
(Lift Me Up Slowly)
(Carry Me Boldly)
(Show Me You Care)
(Zvedni mě)
(Zvedni mě pomalu)
(Veď mě odvážně)
(Ukaž mi, Tvou péči)
(Hold Me)
(Lay Your Head Lowly)
(Softly Then Boldly)
(Carry Me There)
(Drž mě)
(Polož svou hlavu níž)
(Jemně, potom směle)
(Veď mě tam)
(Need Me)
(Love Me And Feed Me)
(Kiss Me And Free Me)
(I Will Feel Blessed)
(Potřebuj mě)
(Miluj mě a nasyt mě)
(Polib mě a osvoboď mě)
(Budu se cítit požehnaný)
[Spoken]
In Our Darkest Hour
In My Deepest Despair
Will You Still Care?
Will You Be There?
In My Trials
And My Tribulations
Through Our Doubts
And Frustrations
In My Violence
In My Turbulence
Through My Fear
And My Confessions
In My Anguish And My Pain
Through My Joy And My Sorrow
In The Promise Of Another Tomorrow
I'll Never Let You Part
For You're Always In My Heart.
(Mluveně)
V naší nejtemnější hodině
V mém nejhlubším zoufalství
Stále budeš mít o mě starost?
Budeš mi tam nablízku?
V mých zkouškach
A v mých souženích
Skrz náši pochybnosti
A zklamání
V mé zlobě
V mé bouřlivosti
Skrz můj strach
A mých přiznáních
V mé úzkosti a bolesti
Skrz mou radost a můj žal
V příslibu jiného zítřka
Nikdy Tě nenechám odejít
Protože Jsi navždy v mém srdci

Text pridal danielson

Videa přidali DiliFeli, cry, abababab

Preklad pridala Cloey

Preklad opravila Kacule7

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.