Playlisty Akcie
Reklama

They Don't Care About Us - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Skinhead, deadhead
Everybody gone bad
Situation, aggravation
Everybody allegation
In the suite, on the news
Everybody dogfood
Bang bang, shot dead
Everybody's gone mad
Skinhead, suchar
Všech se zmocnilo zlo
Situace - přitěžující okolnosti
Všichni soudí
V apartmá - ve zprávách
Všichni jsou mizerové,
Bang bang, zastřelen
Ze všech se stávají šílenci
All I wanna say is that
They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us
Všechno, co chci říct je to,
Že je vůbec nezajímáme
Všechno, co chci říct je,
Že je vůbec nezajímáme
Beat me, hate me
You can never break me
Will me, thrill me
You can never kill me
Jew me, sue me
Everybody do me
Kick me, kike me
Don't you black or white me
Tlučte mě, nenáviďte mě
Nikdy mě nedokážete zlomit
Nuťte mě, strašte mě
Nikdy mě nedokážete zabít
Okradněte mě, žalujte mě
Všichni se na mě vrhněte
Kopejte do mě, oberte mě
Nebudete ze mě teď dělat černocha nebo bělocha
All I wanna say is that,
They don't really care about us
All I wanna say is that,
They don't really care about us
Všechno, co chci říct je to,
Že je vůbec nezajímáme
Všechno, co chci říct je,
Že je vůbec nezajímáme
Tell me what has become of my life
I have a wife and two children who love me
I am the victim of police brutality, now
I'm tired of bein' the victim of hate
You're rapin' me of my pride
Oh, for God's sake
I look to heaven to fulfill it's prophecy...
Set me free
Řekněte mi, co se to stalo z mého života
Mám ženu a dvě děti, kteří mě milují
Teď jsem obětí policejní brutality
Jsem unavený z toho být stále obětí nenávisti
Znásilňujete mou hrdost,
Oh, proboha
Dívám se na nebe ať splní své proroctví
Osvoboďte mě
Skinhead, deadhead
Everybody gone bad
trepidation, speculation
Everybody allegation
In the suite, on the news
Everybody dog food
black man, black male
Throw your brother in jail
Skinhead, suchar
Všech se zmocnilo zlo
Obavy, spekulace,
Všichni soudí
V apartmá, ve zprávách
Všichni jsou mizerové
Černoch, černoch
Uvrhněte svého bratra do vězení!
All I wanna say is that
They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us
Všechno, co chci říct je to,
Že je vůbec nezajímáme
Všechno, co chci říct je,
Že je vůbec nezajímáme
Tell me what has become of my rights
Am I invisible because you ignore me?
Your proclamation promised me free liberty, now
I'm tired of bein' the victim of shame
They're throwing me in a class with a bad
name
I can't believe this is the land from which I came
You know I do really hate to say it
The government don't wanna see
But if Roosevelt was livin'
He wouldn't let this be, no, no
Řekněte mi, co se stalo s mými právy?
Jsem snad neviditelný, že mě ignorujete?
Vaše provolání mi slibovala svobodu, teď
Jsem už unaven z toho, že jsem obětí hanby
Házejí mě do jednoho pytle s lidmi se špatnou pověstí
Nemohu uvěřit, že tohle je země, odkud pocházím
Víte, skutečně to nerad říkám
Vláda to prostě nechce vidět
Ale kdyby žil Roosevelt
Nestrpěl by to, ne, ne
Skinhead, deadhead
Everybody gone bad
Situation, speculation
Everybody litigation
Beat me, bash me
You can never trash me
Hit me, kick me
You can never get me
Skinhead, suchar
Všech se zmocnilo zlo
Situace, spekulace
Všichni vedou spory
Bijte mě, mlaťte mě
Nikdy ze mě neuděláte odpad
Bijte mě, kopejte do mě
Vy mě nikdy nedostanete
All I wanna say is that
They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us
Všechno, co chci říct je to,
Že je vůbec nezajímáme
Všechno, co chci říct je,
Že je vůbec nezajímáme
Some things in life they just don't wanna see
But if Martin Luther was livin'
He wouldn't let this be
Některé věci v životě prostě nechtějí vidět
Ale kdyby žil Martin Luther,
nikdy by tohle nenechal jen tak
Skinhead, deadhead
Everybody gone bad
Situation, segregation
Everybody allegation
In the suite, on the news
Everybody dog food
Kick me, kike me
Don't you wrong or right me
Skinhead, suchar
Všech se zmocnilo zlo
Situace, segregace,
Všichni soudí
V apartmá, ve zprávách
Všichni jsou mizerové
Kopejte mě, oberte mě
Neříkejte mi, co je dobré a zlé
All I wanna say is that
They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us
Všechno, co chci říct je to,
Že je vůbec nezajímáme
Vše, co chci říct je,
Že je vůbec nezajímáme
Všechno, co chci říct je to,
Že je vůbec nezajímáme
All I wanna say is that
They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us
Vše, co chci říct je,
Že je vůbec nezajímáme
Všechno, co chci říct je to,
Že je vůbec nezajímáme
Vše, co chci říct je,
Že je vůbec nezajímáme

Text pridala Cloey

Text opravil Neonka69

Videa přidali speed-demon, wendy27

Preklad pridala GaaFii

Preklad opravil Neonka69

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.