Playlisty Akcie
Reklama

Man In The Mirror - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I'm gonna make a change
for once in my life
it's gonna feel real good
Gonna make a diference, gonna make it right
Chystám se udělat změnu
pro jednou za život
bude to hodně dobrý pocit.
Udělám to jinak, udělám to správně
As I, turn up my collar on my
favourite winter coat
this wind is blowin' my mind
I see the kids in the street
with no enough to eat
Who am I, to be blind?
Pretending not to see their needs
Zrovna když si upravuji límec
na mém oblíbeném zimním kabátu,
vítr ovívá mou mysl.
Vidím děti z ulice,
které nemají co jíst.
Kdo že to jsem, jsem snad slepý?
Abych předstíral, že nevidím, co potřebují
A summer's disregard,
a broken bottle top
and a one man's soul
They follow each other on
the wind ya' know
'cause they got nowhere to go
That's why I want you to know
Léto jim nepomůže,
rozbité hrdlo lahve
a jedna lidská duše...
Jdou jeden za druhým ve
větru, chápete?
Protože nemají kam jít.
A proto chci, abyste věděli
I'm starting with the man in the mirror
I'm asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change
Já začínám člověkem v zrcadle.
Žádám ho, aby změnil svůj přístup.
A žádná zpráva nikdy nebyla jasnější,
Jestli chceš ze světa udělat lepší místo,
podívej se sám na sebe, a pak udělej změnu
I've been a victim of
a selfish kind of love
It's time that I realize
that there are some with no home
not a nickel to loan
Could it be really me,
pretending that they're not alone?
Byl jsem obětí
sobeckého stylu lásky.
Teď je čas, abych si uvědomil,
že jsou i lidé, kteří nemají domov,
nemají ani niklák na úvěr
Opravdu jsem takový, abych předstíral,
že nejsou osamělí?
A willow deeply scarred,
Somebody's broken heart
And a washed-out dream
They follow the pattern of the wind, ya' see
'cause they got no place to be
That's why I'm starting with me
Vrba s hlubokými jizvami,
něčí zlomené srdce
a seprané sny
následují směr větru, vidíte?
Protože nemají kde být,
proto já začínám se sebou
I'm starting with the man in the mirror
I'm asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change
Já začínám s tím člověkem v zrcadle.
Žádám ho, aby změnil svůj přístup.
A žádná zpráva nikdy nebyla jasnější,
jestli chceš ze světa udělat lepší místo,
podívej se sám na sebe, a pak udělej změnu
I'm starting with the man in the mirror
I'm asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself,
then make that change
Já začínám s tím člověkem v zrcadle.
Žádám ho, aby změnil svůj přístup.
A žádná zpráva nikdy nebyla jasnější,
jestli chceš ze světa udělat lepší místo,
podívej se sám na sebe,
a pak udělej tu změnu
I'm Starting With The Man In The Mirror,
(Man In The Mirror-Oh Yeah!)
I'm Asking Him To Change His Ways
(Better Change!)
No Message Could Have Been Any Clearer
(If You Wanna Make The World A Better Place)
Take A Look At Yourself And
Then Make The Change
You Gotta Get It Right, While
You Got The Time
('Cause When You Close Your Heart)
You Can't Close Your . . .Your Mind!
That Man, That Man, That
Man, That Man
With That Man In The Mirror
(Man In The Mirror, Oh Yeah!)
That Man, That Man, That Man
I'm Asking Him To Change His Ways
(Better Change!)
You Know . . .That Man
No Message Could Have Been Any Clearer
If You Wanna Make The World A Better Place
(If You Wanna Make The World A Better Place)
Take A Look At Yourself And
Then Make A Change
(Take A Look At Yourself And
Then Make A Change)
Gonna feel real good!
I'm Gonna Make A Change
It's Gonna Feel Real Good!
Come On!
(Change . . .)
Just Lift Yourself
You Know
You've Got To Stop It.
Yourself!
(Yeah!-Make That Change!)
I've Got To Make That Change,
Today!
(Man In The Mirror)
You Got To
You Got To Not Let Yourself . . .
Brother . . .
(Yeah!-Make That Change!)
You Know-I've Got To Get
That Man, That Man . . .
(Man In The Mirror)
You've Got To
You've Got To Move! Come
On! Come On!
You Got To . . .
Stand Up!
Stand Up!
(Yeah-Make That Change)
Stand Up!
Stand Up And Lift Yourself, Now!
(Man In The Mirror)
Gonna Make That Change . . .
Come On!
(Man In The Mirror)
You Know It!
You Know It!
You Know It!
You Know . . .
(Change . . .)
Make That Change.
Já začínám s tím člověkem v zrcadle.
(s člověkem v zrcadle - ou jééé!)
Žádám ho, aby změnil svůj přístup.
(k lepšímu!)
Žádná zpráva nikdy nebyla jasnější,
(Jestli chceš ze světa udělat lepší místo),
podívej se sám na sebe,
a pak udělej změnu!
Musíš to zvládnout,
dokud máš ještě čas
(Protože když uzavřeš své srdce)
Nemůžeš uzavřít svou...svou mysl!
Ten člověk, ten člověk,
ten člověk, ten člověk,
S tím, kdo je v zrcadle
(Ten, kdo je v zrcadle, Oh Yeah!)
Ten člověk, Ten člověk, Ten člověk
Žádám ho, aby změnil svůj přístup.
(k lepšímu!)
Víte...ten člověk
Žádná zpráva nikdy nebyla jasnější,
Jestli chceš ze světa udělat lepší místo,
(Jestli chceš ze světa udělat lepší místo),
podívej se sám na sebe,
a pak udělej změnu!
(podívej se sám na sebe,
a pak udělej změnu!)
Bude to hodně dobrý pocit.
Chystám se udělat změnu,
bude to hodně dobrý pocit.
Pojďme!
(změna...)
Jen se zvedněte...
Víte to.
Musíte to zastavit.
Vy sami!
(Ano - udělejte tu změnu!)
Musím udělat tu změnu.
Dnes!
(Ten v zrcadle)
Musíte...
Nesmíš polevit.
Bratře...
(Ano - udělejte tu změnu!)
Chápete, musím se dostat
k tomu, k tomu...
(k tomu v zrcadle).
Musíte...
Musíte se pohnout! Pojďte'
Pojďte!
Musíte...
Vstát!
Vstát!
(Ano - udělejte tu změnu!)
Vstaňte!
Vstaňte a zvedněte prdel, teď!
(ten v zrcadle)
Musime udělat tu změnu....
Pojďme!
(ten v zrcadle)
Víte to!
Víte to!
Víte to!
Víte . . .
(Změna . . .)
Udělejte tu změnu.

Text pridal danielson

Text opravila BettyJackson

Videa přidali vercaXXX, boockie

Preklad pridala Terunkaaa

Preklad opravil Martas0100

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.