Playlisty Pokec
Reklama

I´ll Be There [Adult Version] - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You and I must make a pact
We must bring salvation back
Where there is love, I'll be there
Ty a já musím udělat pakt, musíme přivést zpět spasení
Tam, kde je láska, budu tam
I'll reach out my hand to you,
I'll have faith in all you do
Just call my name and I'll be there
Natáhnu ruku, abych Ti budu mít víru ve vše, co dělám
Stačí zavolat mé jméno a já tam budu
Chorus:
And oh - I'll be there to comfort you,
Build my world of dreams around you
I'm so glad that I found you
I'll be there with a love that's strong
I'll be your strength, I'll keep holding on
Yes I will, yes I will
Budu tam abys měla pohodlí,
Budovat svůj svět snů kolem tebe, jsem tak rád, že jsem tě našel
Budu tam s láskou, která je silná
Budu se svou sílu
Let me fill your heart with joy and laughter
Togetherness, well that's all I'm after
Whenever you need me, I'll be there
I'll be there to protect you
With an unselfish love I respect you
Just call my name and I'll be there
Dovol mi, abych naplnil tvé srdce radostí a smíchem
Pospolitosti, tak to je všechno, co jsem po
Kdykoliv mě budeš potřebovat, budu tam
Budu tě tam chránit, s nesobeckou lásku, která Tě respektuje
Stačí zavolat mé jméno a já tam budu
(Chorus) Budu tam abys měla pohodlí
Budovat svůj svět snů kolem tebe, jsem tak rád, že jsem tě našel
Budu tam s láskou, která je silná
Budu se svou sílu
If you should ever find someone new
I know he'd better be good to you
'Cos if he doesn't, I'll be there
Pokud byste měli někdy najít někoho nového, já vím, že raději bude dobré pro Tebe
Protože když ne, budu tam
Víš, baby, yeah yeah
Budu tam, budu tam, zavolej mé jméno, budu tam
Don't you know, baby, yeah yeah
I'll be there, I'll be there, just call my name, I'll be there
(Stačí se podívat přes ramena, miláčku - oo)
(Just look over your shoulders, honey - ooh) Budu tam, budu tam, kdykoli mě budeš potřebovat, budu tam
Víš, baby, yeah yeah
I'll be there, I'll be there, whenever you need me, I'll be there
Don't you know, baby, yeah yeah
I'll be there, I'll be there, just call my name, I'll be there...
Budu tam, budu tam, zavolej mé jméno, budu tam ..

Text pridala cry

Video přidala LINKINPARK37

Preklad pridala 222222222222

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.