Playlisty Pokec
Reklama

Heal The World - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Think about—am—the generations and they say we wanna make it a better place for our children, and our children's children, so that they they they know it's a better world for them, and think they can make it a better placeHlas dieťaťa: "Myslím na genrácie a vravia: Chceme pre nich lepšie miesto
pre naše deti a deti našich detí.
Aby vedeli že je to pre nich lepšie miesto
a ako ho môžu zlepšiť.
There's a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
V tvojom srdci je miesto
a viem že je to láska
a toto miesto by mohlo byť oveľa svetlejšie než zajtrajšok
A ak sa naozaj snažíš
zistíš že vôbec netreba plakať
V tomto mieste necítiť
žiadnu bolesť ani zármutok
And if you really try
You'll find there's no need to cry
In this place you'll feel there's no hurt or sorrow
Sú možnosti ako sa tam dostať
ak sa staráš o život
Spravíš malé miesto
lepším miestom
There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place
Uzdrav svet
sprav z neho lepšie miesto
pre teba a pre mňa
a celú ľudskú rasu
Ľudia niekde zomierajú
A ak sa staráš o život
urobíš lepšie miesto
pre teba a pre mňa
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place
For you and for me
Ak chceš vedieť prečo
Je tam láska ktorá nezaklame
Láska je silná
Stará sa len o radostné rozdávanie
Ak sa pokúsime môžme vidieť
v tomto blahu
necítime strach ani hrôzu
Prestaňme existovať a začnime žiť
If you want to know why
There's a love that cannot lie
Love is strong
It only cares for joyful giving
Potom sa budeme cítiť že
láska nám stačí na rast
Tak spravme lepší svet
spravme lepší svet
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear or dread
We stop existing and start living
Uzdrav svet
sprav z neho lepšie miesto
pre teba a pre mňa
a celú ľudskú rasu
Ľudia niekde zomierajú
A ak sa staráš o život
urobíš lepšie miesto
pre teba a pre mňa
Then it feels that always
Love's enough for us growing
So make a better world
Make a better world
A sen ktorý sme snívali
ukáže nadšenú tvár
a svet v ktorý sme verili
bude pôvabne žiariť
Tak prečo len priškrťujeme život
zraňujeme tento svet
Obetuvávame jeho dušu
Aj keď je to jasne vidieť
tento svet je nebeský
Buď Božím svetlom
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place
For you and for me
Mohli by sme letieť veľmi vysoko
Nech naše duše nikdy nezomrú
V mojom srdci
Cítim že ste všetci moji bratia
Urobme svet bez strachu
Spolu budeme plakať slzy šťastia
Pozerať sa ako národy vymieňaju
meče za radlice
And the dream we were conceived in
Will reveal a joyful face
And the world we once believed in
Will shine again in grace
Mohli by sme sa tam naozaj dostať
ak by si sa dosťa zaujímal o to kde žiješ
Urobíme malé miesto
lepšie miesto
Then why do we keep strangling life
Wound this earth, crucify its soul
Though it's plain to see
This world is heavenly
Be God's glow
Conceived In
Will Reveal A Joyful Face
We could fly so high
Let our spirits never die
In my heart I feel you are all my brothers
Uzdrav svet
sprav z neho lepšie miesto
pre teba a pre mňa
a celú ľudskú rasu
Ľudia niekde zomierajú
A ak sa staráš o život
urobíš lepšie miesto
pre teba a pre mňa
Create a world with no fear
Together we'll cry happy tears
See the nations turn their swords into plowshares
Uzdrav svet
sprav z neho lepšie miesto
pre teba a pre mňa
a celú ľudskú rasu
Ľudia niekde zomierajú
A ak sa staráš o život
urobíš lepšie miesto
pre teba a pre mňa
We could really get there
If you cared enough for the living
Make a little space
To make a better place
Niekde ľudia zomierajú
ak sa staráš o život
Urobíš lepšie miesto
pre teba a pre mňa
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place
For you and for me

pre teba a pre mňa
pre teba a pre mňa
pre teba a pre mňa
pre teba a pre mňa
pre teba a pre mňa
pre teba a pre mňa
pre teba a pre mňa (urobme lepšie miesto)
pre teba a pre mňa
pre teba a pre mňa(uzdravme svet v ktorom žijeme)
pre teba a pre mňa
pre teba a pre mňa (zachráňme ho pre naše deti)..
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place
For you and for me
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place
For you and for me
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place
For you and for me
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place
For you and for me
You and for me
You and for me
You and for me
You and for me
You and for me
You and for me
You and for me
You and for me
You and for me
You and for me
You and for me
Heal the world we live in, save it for our children
Heal the world we live in, save it for our children
Heal the world we live in, save it for our children
Heal the world we live in, save it for our children

Text pridal danielson

Text opravil DevilDan

Videa přidala cry

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.