Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

You know I'm worked too hard for this kind of play,
I wrote a letter for the getter of the C.I.A.,
I don't care a jack wonderin' 'bout whatcha do.
Just put your dime on the line cause it's I.O.U.
Víš, já jsem pracoval příliš tvrdě pro tento typ hry,
Napsal jsem dopis pro kariéristu ze C.I.A,
Nestarám se Jacku úžasný o to co děláš.
Jen dej tvůj desetník na trať,protože je to dluhopis
Somebody said, give up instead - on how ya feel,
One blow to the head is all ya need.
I ain't takin' it ya... Cheataaaaaaah.
[Do it!] [What!] [Back On!] [What!]
[Do it!] [What!] [Get Back on Me!]
Někdo řekl, vzdej se místo toho - jak se cítíš,
Jedna rána do hlavy je vše co potřebuješ.
Nepříjmu to ty ... Podvodníku.
[Udělej to!] [Co!] [Zpět na!] [Co!]
[Udělej to!] [Co!] [Zpátky na Me!]
Oh you better go and get yourself some attitude,
I know your name of the game isn't I.O.U.,
You're tellin' me that you're coming to a compromise,
You smile and let me while you stealin' right before my eyes, hold me!
Ach ty radši jdi a získej pro sebe nějaké postoje,
Znám tvé jméno ve hře není dluhopis,
Říkáš mi, že přecházíš do kompromisu
Ty se směješ a necháš mě zatímco kradeš přímo před mýma očima, držte mě!
Somebody said, give up instead - on how ya feel,
One blow to the head is all ya need.
I ain't takin' it ya... Cheataaaaaaah.
[Do it!] [What!] [Back On!] [What!]
[Do it!] [What!] [Get Back on Me!]
Někdo řekl, vzdej se místo toho - jak se cítíš,
Jedna rána do hlavy je vše co potřebuješ.
Nepříjmu to ty ... Podvodníku.
[Udělej to!] [Co!] [Zpět na!] [Co!]
[Udělej to!] [Co!] [Zpátky na Me!]
I hurt my back bone baby,
I start to give it up,
Life is not (a) walk bay-ba,
Turned by the palette of
I broke my radiator,
I flipped a stack of bowls,
I can't relive my body,
Don't you wet my comb!
Zranil jsem si záda baby,
Začal jsem to vzdávat,
Život není (a) chůze po zálivu,
Obrátil na paletu
Zlomil jsem si chladič,
Otočil jsem stohy misek,
Nemůžu oživit moje tělo,
Nezamokřil jsi můj hřeben!
I don't care a jack wonderin' 'bout whatcha do.
Just sign your name on the line, baby I.O.U., [Dog-gone-it] [Huh!]
You are a... Cheataaaaaaah.
[Do it!] [Give it to me!]
[What!] [Back On!] [What!]
[Do it!] [What!] [Get Back on Me!]
Nestarám se, Jacku úžasný o to co děláš.
Jen přihlaš své jméno na linku, baby dluhopis, [Pes-pryč-it] [Huh!]
Ty jsi .. Podvodník.
[Udělej to!] [Dej mi to!]
[Co!] [Zpět na!] [Co!]
[Udělej to!] [Co!] [Zpátky na Me!]
Somebody said, give up instead - on how ya feel,
[huh-uh...]
One blow to the head is all ya need.
I ain't takin' it ya... Cheataaaaaaah.
[Back on me!] [[Ya Give it to me!]
[Cheatin' baby] [Yah come on!]
[Cheatin' baby] You are a... Cheataaaaaaah.
Někdo řekl, vzdej se místo toho - jak se cítíš,
[Huh-uh ...]
Jedna rána do hlavy je vše co potřebuješ.
Nepříjmu to ty ... Podvodníku.
[Zpět na mně!] [[Ya Dej mi to!]
[Podvádění, 'baby] [Jo no tak!]
[Podvádění, 'baby] Jste. .. Podvodník.

Text pridala Jiruska

Video přidala Jiruska

Preklad pridala HonzikFanta

Preklad opravila mjfans1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.