Playlisty Akcie
Reklama

Black Or White - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I took my baby on a saturday bang
"Boy is that girl with you?" "Yes we're one and the same."
Now I believe in miracles and a miracle has happened tonight
Vzal jsem svou holku na sobotní mejdan
"Je tady ta holka s tebou?" "Jo, jsme jako jeden a jsme stejní."
Teď už věřím na zázraky, a jeden zázrak se stal dnes v noci
But if you wanna be my baby
it don't matter if you're black or white
Ale jestli chceš být mojí holkou
tak je jedno, jestli jsi černá nebo bílá
They print my message in the Saturday Sun
I had to tell them I ain't second to none
And I told about equality and it's true either you're wrong or you're right
Otiskli moji zprávu v Saturdey Sun
Musel jsem jim říct, že nejsem horší než ostatní
A mluvil jsem o rovnoprávnosti, a to je pravda, buď se mýlíš, nebo je to tak
But if you wanna be my baby
it don't matter if you're black or white
Ale jestli chceš být mojí holkou
tak je jedno, jestli jsi černá nebo bílá
I am tired of this devil
I am tired of this stuff
I am tired of this business
Sew when the going gets rough
I ain't scared of your brother
I ain't scared of no sheets
I ain't scared of nobody
Girl when the goin' gets mean
Jsem unavený z těch démonů
Jsem unavený z těch odpadků
Jsem unavený z toho buisinessu
Takže když to začne být hrubý
Nejsem vystrašený z tvého bratra
Nebojím se prostěradel (reference na Ku Klux Klan)
Nejsem vystrašený z nikoho
holka, když to začne být vážný
Protection for gangs, clubs and nations
Causing grief in human relations
It's a turf war on a global scale
I'd rather hear both sides of the tale
See, it's not about races - just places, faces
Where your blood comes from is where your space is
I've seen the bright get duller
I'm not going to spend my life being a color
Ochrana pro gangy, kluby a národy
způsobující bolest v lidských vztazích
Je to válka gangů globálního rozměru
Radši budu naslouchat oběma stranám příběhu
Dívej, to není o rasách - jen o místech, a tvářích
Odkud teče tvoje krev, tam je tvoje místo
Viděl jsem ty dobré stát se špatnými
Nechci promarnit svůj život rozlišováním barev
Don't tell me you agree with me
When I saw you kicking dirt in my eye
Neříkej mi, že se mnou souhlasíš
Když vidím, jak mi do očí kopeš špínu
But if you wanna be my baby
it don't matter if you're black or white
Ale jestli přemýšlíš o tom, být mojí holkou
tak je jedno, jestli jsi černá nebo bílá
I said if you're thinkin' of being my baby
It don't matter if you're black or white
Řekl jsem, když chceš být mojí holkou
tak je jedno, jestli jsi černá nebo bílá
I said if you're thinkin' of being my brother
It don't matter if you're black or white
Řekl jsem, když chceš být můj brácha
tak je jedno, jestli jsi černý nebo bílý
It's black it's white it's stuck with you
It's black it's white it's stuck with you
It's black it's white it's stuck with you
It's black it's white it's stuck with you
It's black it's white it's stuck with you
Je to černé, je to bílé, táhne se to s tebou
Je to černé, je to bílé, táhne se to s tebou
Je to černé, je to bílé, táhne se to s tebou
Je to černé, je to bílé, táhne se to s tebou
Je to černé, je to bílé, táhne se to s tebou
dál

Text pridala hance

Text opravil Badmaniak

Videa přidali cry, Moonblade

Preklad pridala kristyn3cka

Preklad opravil Badmaniak

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.