Playlisty Akcie
Reklama

Billie Jean - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
She was more like a beauty queen
from a movie scene
I said don't mind,
but what do you mean I am the one
Who will dance on the floor in the round
She said I am the one
who will dance on the floor in the round
Byla spíš jako královna krásy
z filmové scény
Řekl jsem mně je to jedno,
ale co myslíš tím, že jsem ten pravý
Kdo bude tancovat dokola na tanečním parketu
Řekla, že já jsem ten,
kdo bude tancovat dokola na tanečním parketu
She told me her name was Billie Jean,
as she caused a scene
Then every head turned
with eyes that dreamed of being the one
Who will dance on the floor in the round
Řekla mi, že se jmenuje Billie Jean,
když udělala tu scénu.
Pak k ní každý otočil hlavu
a v očích se mu zrcadlil sen, že to on je ten pravý
Který bude tančit dokola na tanečním parketu
People always told me be careful of what you do
And don't go around breaking young girls' hearts
And mother always told me be careful of who you love
And be careful of what you do 'cause the lie becomes the truth
Lidé mi vždy říkali, dávej pozor na to, co děláš
A nelam srdce mladých dívek
A matka mi říkala, vždycky dávej pozor na to, koho miluješ
A dávej pozor na to, co děláš,
protože lež se stane pravdou
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
Billie Jean není moje milenka
Je to jen dívka, která tvrdí, že já jsem ten pravý
Ale to dítě není můj syn
Říká, že já jsem ten pravý,
ale to dítě není můj syn
For forty days and forty nights
The law was on her side
But who can stand when she's in demand
Her schemes and plans
'cause we danced on the floor in the round
So take my strong advice, just remember to always think twice
(do think twice.)
Po čtyřicet dní a čtyřicet nocí
Byl zákon na její straně
Ale kdo obstojí, když je tak žádaná
Její intriky a záměry
Protože jsme tancovali dokola na tanečním parketu
Takže dej na moji naléhavou radu,
vždy si vše dobře promysli
(dobře promysli)
She told my baby we'd danced 'til three
Then she looked at me
She showed a photo of a baby crying
His eyes looked like mine
Go on dance on the floor in the round, baby
Řekla zlato, tančili jsme do tří do rána
Pak se na mě podívala
Ukázala mi fotku plačícího dítēte
Jeho oči vypadaly jako mé
Protože tancujeme dokola na tanečním parketu, zlato
People always told me be careful of what you do
And don't go around breaking young girls' hearts
She came and stood right by me
Then the smell of sweet perfume
This happened much too soon
She called me to her room
Lidé mi vždy říkali, dávej pozor na to, co děláš
A nelam srdce mladých dívek
Přišla a stoupla přímo vedle mě
Ucítil jsem vůni nádherného parfému
Tohle se stalo příliš brzy
Pozvala mě do svého pokoje
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
Billie Jean není moje milenka
Je to jen dívka, která tvrdí, že já jsem ten pravý
Ale to dítě není můj syn
Billie Jean není moje milenka
Je to jen dívka, která tvrdí, že já jsem ten pravý
Ale to dítě není můj syn
Říká, že já jsem jediný, ale to dítě není můj syn
Říká, že já jsem jediný, ale to dítě není můj syn
Billie Jean není moje milenka
Je to jen dívka, která tvrdí, že já jsem ten pravý
Ale to dítě není můj syn
Je to jen dívka, která tvrdí, že já jsem ten pravý
Je to jen dívka, která tvrdí, že já jsem ten pravý
Říká, že já jsem ten pravý
Billie Jean není moje milenka
Billie Jean není moje milenka
Billie Jean není moje milenka
Billie Jean není moje milenka
Billie Jean není moje milenka
Billie Jean není moje milenka
She says I am the one, but the kid is not my son
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
She says I am the one, she says he is my son
She says I am the one
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover

Text pridala hillside

Text opravil DevilDan

Videa přidali JacksonGirl5, Salzburg

Preklad pridala Mody-Nika

Preklad opravil Kafy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.