Playlisty Akcie
Reklama

While We Sleep - text, preklad

playlist Playlist
When your heart gives out and your love collapses
When the hand that never lets go is there no more
When you reap and sow only throe and resentment
When there's no one else but you to blame for
Keď sa tvoje srdce vyčerpá a tvoja láska zlyhá.
Keď ruka, ktorá nikdy nedovolí odísť, tam už viac nie je.
Keď žneš a rozsievaš iba bolesť a hnev.
Keď už nie je nik, koho by si vinil, iba seba.
When all you ever wish for is to go back once more
When all you ever wish for is to change it all
When all you feel is remorse, pain and regret
When you dwell in the past unable to move on
Keď jediné, čo si želáš, je opäť sa vrátiť.
Keď jediné, čo chceš, je zmeniť to všetko.
Keď jediné, čo cítiš sú výčitky, bolesť a žiaľ.
Keď žiješ v minulosti, neschopný sa pohnúť ďalej.
And we drift far away in our dreams
Gather further distance while we sleep
Build a wall of glass thick and deep
We hear but choose not to listen
Unikáme ďaleko vo svojich snoch.
Dostávame sa na vzdialené miesta, kým spíme.
Staviame si stenu zo skla - hrubú a tmavú.
Počujeme, ale nepočúvame.
And we drift far away in our dreams
Gather further distance while we sleep
Set all the bridges in flaming fire
Leave all the love we had behind
Unikáme ďaleko vo svojich snoch.
Dostávame sa na vzdialené miesta, kým spíme.
Všetky mosty pálime v zničujúcom ohni.
Lásku, ktorú sme mali, sme nechali za sebou.
When you realize that your life is a one-way road
When you realize that there's no point of return
When you understand that you can't go back anymore
When you understand you can only move onwards
Keď si uvedomíš, že život je jednosmerná cesta.
Keď si uvedomíš, že neexistuje bod, z ktorého je cesty späť.
Keď pochopíš, že sa nemôžeš vrátiť.
Keď pochopíš, že môžeš ísť iba vpred.
And we drift far away in our dreams
Gather further distance while we sleep
Build a wall of glass thick and deep
We hear but choose not to listen
Unikáme ďaleko vo svojich snoch.
Dostávame sa na vzdialené miesta, kým spíme.
Staviame si stenu zo skla - hrubú a tmavú.
Počujeme, ale nepočúvame.
And we drift far away in our dreams
Gather further distance while we sleep
Set all the bridges in flaming fire
Leave all the love we had behind
Unikáme ďaleko vo svojich snoch.
Dostávame sa na vzdialené miesta, kým spíme.
Všetky mosty pálime v zničujúcom ohni.
Lásku, ktorú sme mali, sme nechali za sebou.
Slow down
We need to slow down
We need to slow down so I can catch you
Musíme spomaliť...
Musíme spomaliť...
Musíme spomaliť, aby som ťa mohol dobehnúť.
We need to slow down so I can catch you
We need to slow down so you can catch me
We need to slow down so I can catch you
We need to slow down so you can catch me
Musíme spomaliť, aby som ťa mohol dobehnúť.
Musíme spomaliť, aby si ma mohol dobehnúť.
Musíme spomaliť, aby som ťa mohol dobehnúť.
Musíme spomaliť, aby si ma mohol dobehnúť.
Slow down... Spomaliť...

Text pridal vaci66

Text opravil DevilDan

Videa přidali vaci66, Jardoslav

Preklad pridal S3ter

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Shadows of the Dying Sun

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.