Playlisty Pokec
Reklama

Weather The Storm - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Cast down into the darkness
To stumble towards unknown
Only emptiness to hold on to
Only shadows to seek support from
Hrají do tmy
Aby narazili na neznámo
Jen prázdnota se tu drží
Jen stíny hledají podporu
So arm your heart with self-worth
Yet prepare for sorrow and pain
Don't let the fear eat you from inside
Wear your weaknesses with pride
Tak obejmi své srdce sebevědomím
Přesto se připrav na smutek a bolest
Nenech strach tě zevnitř sžírat
Nos své slabosti s pýchou
And even if you crush my body
And drain it 'til the last drop
You can never touch my spirit
You can never touch my soul
A i když rozdrtíš mé tělo
A vypustíš ho do poslední kapky
Nikdy se nemůžeš dotknout mého ducha
Nikdy se nemůžeš dotknout mé duše
No matter how bleak or how hopeless
No matter how hard or how far
You can never break my conation
Tear the will apart from desire
Nejde o to jak je to bezútěšné nebo beznadějné
Nejde o to jak je to těžké nebo vzdálené
Nikdy nemůžeš zlomit mé úsilí
Odrhni vůli od touhy
Thrown down into the flames
Enfolded by ash and ember
Quenched in scorching fire
Hardened in undying flare
Svržen do plamenů
Obklopen popelem a žárem
Rozložen v prudkém ohni
Tvrzen v nehynoucí erupci
Through demise and disaster
Past the flames of the end
Rise above ever stronger
Disown the past for the present
Skrz zánik a katastrofu
Přes plameny až do konce
Povstaň stále silnější
Popři minulost až po součastnost
Don't be guided by fear or failure
It's now or never
Just give it all in
Nenech se řídit strachem nebo selháním
Teď nebo nikdy
Jen do toho dej všechno

Text pridal l.e.d

Video přidal l.e.d

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravil Deathstroke

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.